48 000 členov

48 000
členov

Združujeme zamestnancov a občanov na celom Slovensku. V súčasnosti spolupracujeme s viac ako 2 400 základnými organizáciami a so 48 000 členmi na všetkých stupňoch školstva.

25 rokov skúseností

25 rokov
skúseností

Naša misia nie je jednoduchá. Napriek tomu sa nám za vyše 25 rokov pôsobenia podarilo dosiahnuť množstvo dôležitých systémových zmien, vďaka ktorým sa nám žije aspoň o niečo lepšie.

jedinečné postavenie

jedinečné
postavenie

Odbory majú výnimočnú pozíciu v tom, že ako jediný oprávnený zástupca zamestnancov môžu vystupovať voči zamestnávateľom aj voči správnym orgánom a vláde SR.

Čo robíme

V rámci kolektívneho vyjednávania presadzujeme lepšie pracovné, mzdové a sociálne podmienky zamestnancov na všetkých typoch a stupňoch škôl. Jednotlivé odborové organizácie v školách môžu zároveň dohodnúť lepšie pracovné a sociálne podmienky aj nad rámec kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Pôsobíme ako protiváha svojvoľnému rozhodovaniu zamestnávateľov.

ZISTIŤ VIAC
Čo sme už dosiahli

Čo sme
už dosiahli

 • Každoročné zvyšovanie tarifných platov
 • Skrátenie týždenného pracovného času
 • Zvýšenie odchodného nad rámec Zákonníka práce
 • Zvýšenie odstupného nad rámec zákona
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Zrušenie pracovného pomeru na dobu určitú na 10 mesiacov (reťazenie pracovných pomerov)
 • Vyššia výmera dovolenky nad rámec Zákonníka práce
ZISTIŤ VIAC

10 DOBRÝCH DÔVODOV,

prečo sa k nám
pridať

 1. Budete súčasťou silnej rešpektovanej organizácie.
 2. Posilníte naše rady, čím ešte viac zvýšite našu kredibilitu.
 3. Sami môžete pohnúť veci k lepšiemu a zlepšiť si tak vlastné pracovné a mzdové podmienky.
 4. Dostanete priestor ponúknuť vlastné idey a zlepšenia.
 5. Ako člen môžete voliť a byť volený do orgánov zväzu.
 6. Vždy budete dobre informovaný o základných otázkách a o činnosti zväzu.
 7. Môžete využívať bezplatné právne služby v pracovno-právnej oblasti.
 8. Získate zľavy na pobyty v rekreačných zariadeniach zväzu a ich partnerov.
 9. Dostanete výhodnejšie podmienky na exkurzno-vzdelávacie kurzy.
 10. Konečne budete mať pocit, že sa veci posúvajú k lepšiemu.
Ďakujeme!Spolu veci môžeme zmeniť