Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

2. zasadnutie RADY ZO OZ PŠaV SŠ a Z vsl. regiónu

dátum uverejnenia: 14. 12. 2022
čas: 14:38
kategórie: Združenie stredného školstva

2. zasadnutie RADY ZO OZ PŠaV SŠ a Z vsl. regiónu

V dňoch 1. až 2. decembra 2022 sa uskutočnilo v RZ Crocus v Kežmarských Žľaboch 2. zasadnutie RADY ZO OZ PŠaV SŠ a Z vsl. regiónu (Rada). Rokovania sa zúčastnili delegáti ZO z oboch krajov, ako aj hostia – predseda OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavel ONDEK, podpredseda zväzu a predseda Združenia SŠ Ing. Peter Danko, PaedDr. Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK, právnik zväzu pre východoslovenský región JUDr. Michal GUMAN a zväzový inšpektor BOZP Ing. Radovan LEHOCKÝ, PhD.

V predvečer zasadal ešte Výbor Rady, ktorý prerokoval materiály na Radu, prípravu zahraničných zájazdov na rok 2023, stav členskej základne k 30.9.2022 a odsúhlasil poskytnutie návratných soc. výpomocí pre dve členky. Hosťom bol predseda Združenia SŠ Ing. P. Danko, ktorý informoval o činnosti Združenia a aktualitách z činnosti zväzu.

Prvý deň sme začali tradične zasadnutiami jednotlivých sekcií, ktoré riešili problémy vo svojej pôsobnosti a pripomienkovali materiály z programu zasadnutia Rady. Po chutnom obede sa uskutočnilo samotné rokovanie Rady. V úvodnej časti vystúpili všetci hostia. Najviac doplňujúcich otázok bolo k príspevkom P. Ondeka a J. Furmana. P. Danko ozrejmil hlavne činnosť nového vedenia Z SŠ a potrebu zmien v legislatíve, hlavne čo sa týka odborného školstva. V druhej časti predseda Rady vo svojej správe referoval o činnosti a zasadnutiach výboru Rady, ako aj svojich aktivitách od posledného zasadnutia Rady. Diskusia v bode rôzne sa niesla v pracovnom duchu a týkala sa pálčivých problémov školstva. V rámci uznesenia boli schválené závery z jednotlivých sekcií, zahraničné zájazdy a výška príspevkov na nich. Po prestávke M. Guman v názornej prezentácii vysvetlil podstatné zmeny, ktoré priniesli novely zákonov, ochotne odpovedal na množstvo doplňujúcich otázok. Jeho vystúpenie malo veľkú odozvu a prítomní ocenili najmä jeho kvalitu, odbornosť, pohotovosť v odpovediach na otázky. Ako vždy pokračovalo aj po ukončení zasadnutia individuálnymi konzultáciami.

Spoločenský večer bol zaslúženou odmenou po náročných rokovaniach. V neformálnych rozhovoroch prebiehala výmena skúseností z činnosti odborov na školách, pri uzatváraní KZ, alebo riešení sporov s vedením...

Druhý deň sa uskutočnilo školenie predsedov ZO v oblasti uplatňovania legislatívy v pracovnoprávnych vzťahov a BOZP, kde sa prvýkrát predstavil R. Lehocký. Všetkých presvedčil svojim prístupom a fundovanými reakciami na otázky z pléna. V diskusii, na konkrétnych príkladoch sa prítomní dozvedeli odpovede – riešenia na najčastejšie problémy z praxe.

Lúčili sme sa s prianím ŠŤASTNÉ a VESELÉ VIANOCE, ÚSPEŠNÝ ROK 2023.

Mgr. Ľuboš Kvašňák, predseda Rady ZO OZ PŠaV SŠ a zariadení vsl. regiónu

fotografia z podujatia  

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7