Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Medzinárodná činnosť Odborového zväzu školstva

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku začal svoju medzinárodnú činnosť asi rok po svojom vzniku – v r. 1991. Náš zväz je jedným zo zakladajúcich členov Education International (Medzinárodná celosvetová odborárska organizácia pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov) a ETUCE - Európsky odborársky výbor pre vzdelávanie. Predseda OZŠ je stály člen výboru ETUCE, ktorý sa schádza 2 krát ročne v Bruseli. V rámci ETUCE sa náš zväz zapája do rozhodovania o otázkach týkajúcich sa školstva na Európskej úrovni ako sociálny partner Komisára EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport.

V rámci nášho členstva v európskych odborárskych štruktúrach sa OZŠ aktívne zúčastnilo viacerých projektov, ktoré zastrešovalo ETUCE v spolupráci s Európskou komisiou.

Spomenieme len niektoré:

1.) Projekt pod názvom „Kvalitné rovnocenné vzdelávanie rómskych detí“ , ktorý po záštitou EK a ETUCE organizoval holandský odborový zväz učiteľov AOb. Projekt trval tri roky a zúčastnili sa ho odborové zväzy z Maďarska, Bulharska a Slovenska. Záverečná konferencia k tomuto projektu za účasti vysokých predstaviteľov ETUCE, PEŠ, prizvaných hostí zo slovenskej vlády a iných slovenských organizácií sa uskutočnila v Bratislave.

2.) Projekt ,,Učiteľské odbory prispievajú k prevencii skorého odchádzania detí zo škôl prostredníctvom využívania informačno-komunikačných technológií pri vzdelávaní“ priniesol mnoho zaujímavých skúseností a poznatkov z práce odborov v zahraničí a využívania IKT v školstve. záverečná konferencia tohto projektu sa konala v Bratislave

3.) Náš zväz bol aj súčasťou projektu ,,Nový európsky sektorový sociálny dialóg vo vzdelávaní“, pričom zástupca zväzu bol v užšej pracovnej skupine pre prípravu projektu. V rámci projektu sa uskutočnili semináre a workshopy v partnerských štátoch. V Bratislave sa nám pod hlavičkou projektu podarilo zorganizovať stretnutie zástupcov ministerstva školstva, samosprávy a odborárov, pri ktorom sme diskutovali o slabých miestach sociálneho dialógu v školstve na Slovensku a o možnostiach na jeho zlepšenie. Účastníci semináru sa zároveň dozvedeli viac o fungovaní sociálneho dialógu v školstve na európskej úrovni a jeho prepojenie s národným sociálnym dialógom.

4.) Prínosná je účasť zväzu v projekte CEYTUN, ktorý spája mladých odborárov z krajín strednej Európy a raz ročne prináša konferencie, na ktorých si môžu budúci odborárski lídri vymieňať skúsenosti s kolegami z okolitých krajín a diskutovať na aktuálne problémy v pracovno-právnej a celospoločenskej oblasti.
Zástupca zväzu je tiež členom poradného orgánu ETUC pre prípravu koncepcie na organizovanie a nábor nových členov odborov po celom svete.

OZ PŠaV má svojho stáleho zástupcu v poradnom výbore Európskej komisie pre odborné vzdelávanie a tréning (ACVT), v centre pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), V stálom výbore ETUCE pre vyššie vzdelávanie a výskum (HERSC), v vo výbore pre celoživotné vzdelávanie (LLL) ako aj v stálej skupine v rámci Európskeho sektorového sociálneho dialógu vo vzdelávaní (ESSDE). 

Okrem vyššie uvedených aktivít spolupracuje OZ PŠaV aktívne na bilaterálnej úrovni s viacerými európskymi odborovými zväzmi učiteľov, napr. ČR, Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Holandsko, Slovinsko a iné. V rámci tejto spolupráce sa stretávajú predstavitelia zväzov na výmenných pobytoch a rôznych akciách ako sú spoločné projekty alebo zjazdy jednotlivých odborových zväzov. 

 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7