Úrad zväzu

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Bajkalská 29/A 821 01 Bratislava
Sekretariát - tel: +421918901762

IČO: 00177920

DIČ: 2020795535
IBAN: SK03 0200 0000 0000 4033 5112


Vedenie zväzu
funkcia 
meno a priezvisko e-mail/mobil
predseda zväzu
Ing. Pavel Ondek

ondek@ozskolstva.sk
0903 241 583

podpredsedníčka zväzu a predsedníčka Združenia ZŠ
RNDr. Ingrid Gamčíková

gamcikova@ozskolstva.sk   inga.gamcikova@gmail.com
0903 196 292

podpredseda zväzu a predseda Združenia SŠ Ing. Peter Danko 

danko@ozskolstva.com
0905 607 661

podpredseda zväzu a predseda Združenia VŠaPRO Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

haban@ozskolstva.sk  miroslav.haban@gmail.com
0915 394 051 


Úrad zväzu – organizačný úsek
funkcia                   
   meno a priezvisko
e-mail/mobil
vedúci úradu zväzu Mgr. Juraj Stodolovský

stodolovsky@ozskolstva.sk
0918 901 770 

sekretariát predsedu zväzu
Eva Čahojová

sekretariat@ozskolstva.sk
0918 901 762 

špecialista pre rekreácie a EXOD Ing. Dana Peťková

petkova@ozskolstva.sk
0917 536 458 

koordinátor BOZP a špecialista BOZP pre kraje KE a PO
Ing. Vladimír Kmec

kmec@ozskolstva.sk
0917 441 169

špecialista BOZP pre kraje BA, NR, TT


špecialista BOZP  pre kraje TN, BB, ZA
špecialista pre vzdelávanie PaedDr. Ingrid Kováčová

kovacova@ozskolstva.sk
0949 009 103 


Združenia 
funkcia               
meno a priezvisko e-mail/mobil

špecialistka združenia ZŠ

Yvonne Furdiková,
promovaná právnička

PaedDr. Ingrid Kováčová 

furdikova@ozskolstva.sk
0903 262 645

kovacova@ozskolstva.sk
0949 009 103 

špecialistka združenia SŠ
Ing. Božena Baďanská badanska@ozskolstva.sk 
0908 717 685
samostatná referentka združenia VŠaPRO
Ing. Božena Baďanská

badanska@ozskolstva.sk
0908 717 685


Úrad zväzu – ekonomický úsek
funkcia                 
meno a priezvisko     
e-mail/mobil
poradca predsedu zväzu, koordinátor pre ekonomickú a sociálnu oblasť a PaM
Ing. Tatjana Koperová koperova@ozskolstva.sk
0918 901 769 
samostatný odborný referent pre finančnú a hospodársku činnosť
Božena Reingraberová rengi@ozskolstva.sk
0918 901 787
samostatný odborný referent pre hospodárenie, pokladňu, autodopravu a správu majetku Mária Virgovičová virgovicova@ozskolstva.sk
0918 901 772


Úrad zväzu – právny úsek
funkcia                      
meno a priezvisko   
e-mail/mobil

poradca predsedu zväzu
špecialista pre právne služby pre kraje BA, NR, TT

Mgr. Martin Mikluš 

miklus@ozskolstva.sk
0918 744 946

špecialista pre právne služby pre kraje BB, ZA, TN

Mgr. Martin Mikluš

JUDr. Michal Guman 


špecialista pre právne služby pre kraje KE, PO
JUDr. Michal Guman  advokat.guman@gmail.com 
0905 786 903Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7