Dôležité

Stanoviská zväzu ku koronakríze v školstve 

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. 9. 2019 - pracovná trieda jeden  

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. 1. 2020 - pracovná trieda jeden  

Stupnica platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. 9. 2019 - pracovná trieda dva  

Stupnica platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. 1. 2020 - pracovná trieda dva  

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov od 1. 9. 2019  

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov od 1. 1. 2020

Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. 1. 2020 (nepedagogickí zamestnanci)

Deklarácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike (pdf)

Ciele a program Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na roky 2016 – 2020 (doc)

Vyhlásenie delegátov VII. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku k situácii v slovenskom školstve (doc)

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.01.2019 zvýšená o 10 % - pracovná trieda jeden 

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.01.2019 zvýšená o 10 % - pracovná trieda dva

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov od 01.01.2019 zvýšená o 10 %  

Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (nepedagogickí zamestnanci) od 1. 1. 2019 

 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7