Vzdelávanie a projekty

Vzdelávanie

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je na základe § 35 ods. 2, písm. e) zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch je jedným z poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania.

Všetky programy sa realizujú kombinovanou formou (prezenčná časť + dištančná časť). Vzdelávanie uskutočňujeme na požiadanie aj v školách a školských zariadeniach, kde sú vytvorené podmienky. Prezenčnú časť uskutočňujeme hlavne počas voľných dní (víkendy, sviatky) alebo v čase pracovného voľna pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Prihlasovať sa na jednotlivé vzdelávania môžete cez prihlášky, ktoré sú umiestnené pod každým programom, po vypísaní si ich treba stiahnuť a poslať elektronickou poštou na klikacova@ozpsav.sk. Do predmetu e-mailu prosím vždy uviesť mesiac, rok odoslania prihlášky a skratku vzdelávacieho programu. Skratka je uvedená pred názvom programu. V prípade zaradenia do kurzu budete oslovený e-mailom, prihlášku v printovej (tlačenej) podobe donesiete na vzdelávanie. Do každej prihlášky, prosím uvádzajte vždy aktuálnu e-mailovú adresu a kontakt na Váš mobilný telefón. Prihlášku prosím vypisovať počítačom.

Akékoľvek otázky prosím komunikovať s PaedDr. Evou Klikáčovou, e-mail: klikacova@ozpsav.sk  Mobil: 0918 653 476

Akreditované vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania

Otvorené kurzy

Projekty

Vyšehradský fond

Grant Európskeho sociálneho fondu

EEA Grants – Norway Grants

Podprojekt projektu KOZ SR

Projekt Zlatý Amos

GRUNDVIG-PARTNERSTVO

header-innovationnorway
Innovation Norway

 

Verejné obstarávanie

 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7