Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Funkcionári

Ing. Pavel OndekPredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Ing. Pavel Ondek

Narodený: 12. 12. 1956, Raslavice, okres Bardejov
Trvalé bydlisko: Raslavice
Rodinný stav: ženatý, 3 deti

Vzdelanie:

 • VŠT Košice – Strojnícka fakulta
 • SVŠT Bratislava – doplnkové pedagogické štúdium
 • UMB Banská Bystrica, Ekonomická fakulta – funkčné štúdium manažment školstva a školy

Prehľad zamestnaní:

 • ZPA Prešov – asistent konštruktéra
 • SPŠ strojnícka Prešov – učiteľ odborných predmetov
 • OZ PŠaV na Slovensku

Odborárska činnosť:

 • člen Výboru ZO
 • predseda ZO OZ PŠaV
 • predseda Revíznej komisie pri Rade ZO OZ PŠaV SŠ Východoslovenského regiónu
 • predseda Rady ZO OZ PŠaV SŠ a zariadení Východoslovenského regiónu
 • člen Predsedníctva a Rady OZ PŠaV na Slovensku
 • člen Snemu KOZ SR,
 • predseda Regionálnej rady KOZ SR Košického kraja, člen krajskej Rady pre odborné vzdelávanie pri VÚC Košice

RNDr. Ingrid GamčíkováPodpredsedNíčka Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a predseda Združenia základného školstva

RNDr. Ingrid Gamčíková

Narodená: 24. 5. 1963, Košice
Rodinný stav: rozvedená   
Trvalé bydlisko: Košice   

Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, aprobácia matematika – chémia   

Prehľad zamestnaní:

 • učiteľka
 • zástupkyňa riaditeľa školy
 • riaditeľka školy

Činnosť v odboroch:

 • predsedníčka ZO OZ PŠaV
 • predsedníčka Rady ZO OZ
 • predsedníčka Krajskej rady ZZŠ
 • členka Predsedníctva a Rady OZ PŠaV na Slovensku
 • členka Snemu KOZ SR

PODpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a predseda Združenia stredného školstva 

ING. PETER DANKO

Narodený: 18. 10. 1969
Rodinný stav: ženatý
Trvalé bydlisko: Lučenec

Vzdelanie:

 • Technická univerzita Košice – odbor pozemné stavby
 • Technická univerzita Košice – doplňujúce  pedagogické štúdium

Zamestnanie:

 • Stredná odborná škola technická Lučenec – riaditeľ školy

 • Odborárska činnosť:
 • predseda základnej organizácie 
 • člen výboru Rady 
 • podpredseda Rady
 • člen Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu Banskobystrického samosprávneho kraja
 • člen regionálnej rady KOZ SR pre Banskobystrický kraj
 • zástupca KOZ SZ v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.Podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií MŠ SR

prof. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Narodený: 2. 12. 1969, Žilina
Trvalé bydlisko: Nitra
Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Vzdelanie:

 • Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre – Agronomická fakulta – fytotechnický odbor
 • Prevádzkovo-ekonomická fakulta v Nitre – odbor učiteľstvo odborných poľnohospodárskych predmetov
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – doktorandské štúdium (PhD.) – odbor špeciálna rastlinná výroba

Prehľad zamestnaní:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Agronomická fakulta, Katedra rastlinnej výroby, odborný asistent.
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie.

Aktivita v odboroch:

 • člen OOZ PŠaV pri SPU v Nitre ako interný doktorand
 • člen OZ PŠaV pri SPU v Nitre ako zamestnanec
 • vedúci odborového úseku na Katedre rastlinnej výroby SPU v Nitre
 • predseda Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre,
 • člen Výboru vysokého školstva a priamo riadených organizácií OZ PŠaV na Slovensku
 • člen Predsedníctva zväzu OZ PŠaV na Slovensku


   

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7