Základné dokumenty

Činnosť Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa pri svojej činnosti opiera o základné dokumenty zväzu, schválené zjazdom zväzu alebo ďalšími orgánmi zväzu.

Základné dokumenty zväzu sú:

Uznesenie VIII. zjazdu

Stanovy OZŠ

Ciele a program OZŠ na roky 2022-2026 

Smernica pre hospodárenie a finančnú činnosť OZŠ

Rokovací poriadok Rady OZŠ

Štatút združenia ZŠ

Štatút združenia SŠ

Štatút združenia VŠaPRO 

Základné dokumenty zväzu schválené VIII. zjazdom OZŠ 27. 8. 2021 nájdete po prihlásení sa do databázy členov zväzu na stránke db.ozpsav.sk v časti Dokumenty.


Petícia vláde SR za zjednotenie financovania a riadenia verejného regionálneho školstva 

 

Zmluvy/Dohody

Dohoda o spolupráci a vzájomných partnerských vzťahoch medzi OZ PŠaV a Združením samosprávnych škôl Slovenska 

Dohoda  o spolupráci a vzájomných partnerských vzťahoch medzi OZ PŠaV na Slovensku a ČMOS

Zmluva o spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva

Dohoda o spolupráci s ÚPSVaR  

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7