Právne predpisy a ekonomika

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 

Dodatok č.1 ku Kolektívne zmluve vyššieho stupňa  pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej správe na rok 2022

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej správe na rok 2021  

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej správe na rok 2021

    

Právne predpisy

Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov     

Výklad zákona o sociálnom fonde (ppt)

Vyhláška MŠ SR č. 314 o stredných školách (pdf)

Zákon o sociálnom fonde §7 odsek 3


Ekonomika

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za rok 2021 

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za III. štvrťrok 2021

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za I. polrok 2021

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za I. štvrťrok 2021

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za rok 2020

Počet zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve a na verejných vysokých školách za I. štvrťrok 2020

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


 Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7