Organizačná štruktúra

Najvyšším orgánom Zväzu je zjazd, ktorý sa koná spravidla každé 4 roky. V období medzi zjazdami je najvyšším orgánom zväzu Rada OZ. Členmi Rady sú predseda Zväzu, podpredsedovia Zväzu a delegovaní zástupcovia za jednotlivé Združenia.

org_struct

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7