Organizačná štruktúra

Najvyšším orgánom zväzu je Zjazd, ktorý sa koná spravidla každých 5 rokov. V období medzi zjazdami je najvyšším orgánom Rada zväzu. Členmi Rady sú predseda Zväzu, podpredsedovia Zväzu a delegovaní zástupcovia za jednotlivé združenia. Štatutárnym orgánom zväzu je Predsedníctvo zväzu.

org_struct

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7