Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Združenie vysokých škôl a PRO

Rady ZO na univerzitách a vysokých školách – predsedovia
pracovisko
meno telefón e-mailová adresa
Univerzita Komenského, Bratislava MUDr. Alexander Kurtanský 0905 584 461 alexander.kurtansky@fmed.uniba.sk
Slovenská technická univerzita Bratislava doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. 0908 809 994 anna.ujhelyiova@stuba.sk 
Ekonomická univerzita Bratislava Ing. Zora Szakalová
02/6729 1104 zora.szakalova@euba.sk
Technická univerzita Košice prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc. 0905 769 615 blazej.pandula@tuke.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice RNDr. Helena Mičková, PhD.   055/2343 351 helena.mickova@upjs.sk 
Žilinská univerzita Žilina Mgr. Eva Špániková
0903 744 650
spanikova@fstav.uniza.sk
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Mgr. Zuzana Piliarová 0907 849 715 zuzana.piliarova@umb.sk 
Technická univerzita Zvolen doc. Ing. Ján Kováč, PhD. 0905 418 250 jan.kovac@tuzvo.sk 
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra prof. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. 0903 200 329 miroslav.zitnak@uniag.sk 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. 0905 307 680 michal.toropila@uvlf.sk 
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra doc.Gabriela Jonášková, CSc. 0907 706 602 gjonaskova@ukf.sk
Prešovská univerzita Prešov Mgr. Ján Mikluš 0905 355 933 jmiklus@unipo.sk
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín Ing. Karol Krajčo, PhD.
032/7400 428

karol.krajco@tnuni.sk   


Vysoká škola múzických umení Bratislava Mgr. Valéria Koszoruová
02/5930 1443

v.koszoruova@gmail.com

   valeria.koszoruova@vsmu.sk

Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
Mgr. Ondrej Tkáč
02/6829 9567 tkac@vsvu.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava Mgr. Nora Dostálová 033/5565 196 nora.dostalova@ucm.sk


ZO pri priamo riadených organizáciách – predsedovia

meno telefón e-mailová adresa
NIVAM Štátny pedagogický ústav Bratislava PaedDr. Anita Halászová  02 /4927 6204

Anita.Halaszova@nivam.sk 

Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov Trenčianske Teplice Erika Schwarzová
032/6552 301 uctaren@dszsu.sk 
Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava Mgr. Marta Dušková, PhD.  02/69 253 184 marta.duskova@cvtisr.sk 
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU Koliňany Ing. Samuel Barantal, PhD.

0902 285 618

pivnica.oponice@azet.sk
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Bratislava Božena Reingraberová 0918 901 787 rengi@ozskolstva.sk 
NIVAM Slovenská pedagogická knižnica Bratislava Mgr. Katarína Bokrosová 02/68208610 katarina.bokrosova@mpc-edu.sk
NIVAM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Bratislava Mgr. Branislav Hudcovský
0904 060 203
branislav.hudcovsky@nucem.sk  
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
PhDr. Silvia Bronišová
02/244 881 649          

silvia.bronisova@vudpap.sk 

odbory@vudpap.sk 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7