Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Združenie vysokých škôl a PRO

Rady ZO na univerzitách a vysokých školách – predsedovia
pracovisko
meno telefón e-mailová adresa
Univerzita Komenského, Bratislava MUDr. Alexander Kurtanský 0905584461 alexander.kurtansky@fmed.uniba.sk
Slovenská technická univerzita Bratislava doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. 0908809994 anna.ujhelyiova@stuba.sk 
Ekonomická univerzita Bratislava Ing. Zora Szakalová

zora.szakalova@euba.sk
Technická univerzita Košice prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc. 0905769615 blazej.pandula@tuke.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice RNDr. Helena Mičková, PhD.   +421552343351 helena.mickova@upjs.sk 
Žilinská univerzita Žilina Mgr. Eva Špániková
0903 744 650
spanikova@fstav.uniza.sk
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Mgr. Zuzana Piliarová 0907849715 zuzana.piliarova@umb.sk 
Technická univerzita Zvolen doc. Ing. Ján Kováč, PhD. 0905418250 jan.kovac@tuzvo.sk 
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra doc.RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. 0908438498 zuzana.hlavacova@uniag.sk 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. 0905307680 michal.toropila@uvlf.sk 
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra doc.Gabriela Jonášková, CSc. 0907706602 gjonaskova@ukf.sk
Prešovská univerzita Prešov Mgr. Ján Mikluš 0905355933 jmiklus@unipo.sk
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín Ing. Karol Krajčo
032/7400 428

karol.krajco@tnuni.sk   


Vysoká škola múzických umení Bratislava Mgr. Valéria Koszoruová

v.koszoruova@gmail.com

koszoruova@vsmu.sk  

Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
Mgr. Ondrej Tkáč

tkac@vsvu.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava Mgr. Nora Dostálová 033/5565127 nora.dostalova@ucm.sk


ZO pri priamo riadených organizáciách – predsedovia

meno telefón e-mailová adresa
Štátny pedagogický ústav Bratislava PaedDr. Anita Halászová  +421 2 49276162 Anita.Halaszova@statpedu.sk 
Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov Trenčianske Teplice Erika Schwarzová
032/6552301 uctaren@dszsu.sk 
Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava Ing. Zuzana Kaffanová 02/69 253 100 zuzana.kaffanova@cvtisr.sk 
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU Koliňany Samuel Barantal

038/5317181

0911321716

pivnica.oponice@azet.sk
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Bratislava Božena Reingraberová 0919901787 rengi@ozskolstva.sk 
Slovenská pedagogická knižnica Bratislava Mgr. Katarína Bokrosová 02/68208617 katarina.bokrosova@spgk.sk
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Bratislava Branislav Hudcovský
0904 060 203
branislav.hudcovsky@nucem.sk  
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Silvia Bronišová
 
silvia.bronisova@vudpap.sk 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7