Pokračovanie spolupráce s plzeňskou krajskou radou ČMOS PŠ

dátum uverejnenia: 15. 4. 2014
čas: 07:58
kategórie: Združenie stredného školstva

Pokračovanie spolupráce s plzeňskou krajskou radou ČMOS PŠ

Delegácia Rady ZO OZ PŠaV SŠ a Z východosl. regiónu navštívila v dňoch 10.4. – 12.4. partnerskú KROS Plzeňského kraja. V priestoroch domova mládeže v  Planej pri Plzni delegáciu srdečne privítal  predseda KROS Jiří  Popelka a  členovia jeho výboru.  Už prvý večer prebehli zaujímavé diskusie o  aktuálnych problémoch školstva v  oboch štátoch  a  tiež o situácii  v  odborových zväzoch. Druhý deň bolo hostiteľom mestečko Domažlice, kde nás prijal zástupca primátora. Oboznámil nás v  krátkosti so školstvom v ich meste a  v stručnosti tiež s históriou i kultúrnymi tradíciami kraja – Chodska. Stretnutie spríjemnilo aj malé kultúrne vystúpenie. Nasledovala návšteva SOU, kde sme sa oboznámili so všetkými študijnými odbormi, vybavením tried a dielní školy. Zapájanie sa do množstva rôznych projektov a  spolupráca s nemeckými odbornými školami - Berufsschule v Chame a Realschule Neunburg vorm Wald, umožnili zmodernizovať vybavenie tried a  zakúpenie moderných pomôcok, či strojového vybavenia. S predsedom tunajšej ZO a pedagógmi sme mohli porovnať, čo najviac trápi ich a čo našich zamestnancov školstva. Po chutnom obede, ktorý pripravili žiaci školy, nasledovala prehliadka historické centra - mestskej pamiatkovej rezervácie(svetové pamiatky UNESCO) a ďalších zaujímavosti v blízkom okolí. Večer pokračovala výmena skúseností s uplatňovaním duálneho systému v odbornom školstve, systéme vzdelávania a odmeňovania zamestnancov školstva, ako aj spolupráce s rodičmi.

Na záver stretnutia bol dohodnutý termín recipročnej návštevy Prešovského kraja v mesiaci október t.r.

fotografia zo stretnutia  

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7