Rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

dátum uverejnenia: 17. 3. 2014
čas: 09:32
kategórie: Združenie stredného školstva

Rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

Dňa 13.3.2014 sa v Ekoiuvente v Bratislave uskutočnilo pod vedením ministra školstva p.D.Čaploviča rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu. Na rokovaní sa zúčastnil aj podpredseda OZ Martin Maták, ako podpredseda tejto Rady a Mgr.Š.Kotras ako jej člen a zástupca KOZ SR. Rokovanie bolo zamerané na prebiehajúci proces legislatívnych zmien v zákone c.184/2009 Z.z., otázky súvisiace s normatívmi materiálno-technického vybavenia škôl, tvorbe zoznamov odborov s nedostatkom a prebytkom absolventov na trhu práce. Na rokovaní bola podaná aj informácia o činnosti ÚCŽVz a o aktivitách projektu ŠIOV-u k tvorbe sústavy povolaní a kvalifikácií.

Veľmi zaujímavú prezentáciu uviedol aj zástupca spoločnosti AKO, k prieskumu uplatniteľnosti absolventov po ukončení štúdia a získaní kvalifikácia. K všetkým témam bola intenzívna diskusia. K problém diskutovali aj naši zástupcovia v tomto orgáne.

Martin Maták, podpredseda OZ PŠaV

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7