Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Rokovanie sekcie gymnázií

dátum uverejnenia: 17. 6. 2014
čas: 12:52
kategórie: Združenie stredného školstva

Rokovanie sekcie gymnázií

 

Dňa 11. 6. 2014 sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie sekcie gymnázií pod vedením PhDr. Alice Virdzekovej, vedúcej sekcie. Na zasadnutí sa zúčastnili RNDr. Igor Gallus, riaditeľ odboru stredných škôl na MŠVVŠ SR, RNDr. Pavol Sadloň, prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR, Ing. Martin Maták, predseda združenia stredného školstva, vedúci sekcií gymnázií z jednotlivých krajov a predsedovia Rád ZO ZSŠ OZ PŠaV. Účastníci rokovania sa zaoberali stavom a problémami, ktoré už niekoľko rokov rezonujú v školách tohto typu. Hlavným problémom je nedostačujúci finančný normatív, ktorý nezohľadňuje vekovú skladbu pedagogických kolektívov, v dostatočnej miere ani nárast učiteľov s atestáciami a nárokmi na kreditové príplatky. Riaditelia škôl majú málo finančných prostriedkov na motivačné zložky platu, ktorými by odmeňovali aktívnych učiteľov a mladých učiteľov, aby mali záujem zotrvať v rezorte školstva. Preto je potrebné zohľadniť personálnu náročnosť a skutočné potreby jednotlivých škôl. Ďalšími problémami, ktorými sa sekcia zaoberala, boli 8-ročné gymnáziá a ich financovanie, súkromné a cirkevné školy, prevádzka škôl, motivácia žiakov, ich ďalšie uplatnenie na trhu práce, ale aj otázka prijímacích a maturitných skúšok. Tu sa problematickým ukazuje návrh ministra školstva na povinnú maturitnú skúšku z matematiky v gymnáziách. Účastníci rokovania sa zhodli, že je potrebné učiť matematiku, ale nie z nej povinne maturovať. Neposledným problémom je aj postavenie a platové ohodnotenie nepedagogických zamestnancov v školstve, ktoré neodkladne vyžaduje zmenu.

Riaditeľ odboru stredných škôl, RNDr. Igor Gallus, informoval o novom rámcovom učebnom programe pre gymnáziá, o kombinovanom financovaní v regionálnom školstve a snahe skvalitniť bilingválne gymnáziá. K závažným problémom v školstve sa vyjadril aj prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií, RNDr. Pavol Sadloň. Vyjadril stanovisko asociácie, v ktorom jasne deklaroval požiadavku na zvýšenie vzdelanostnej úrovne žiakov, čo by sa malo prejaviť aj na prijímacích pohovoroch do gymnázií. Riešením je neprijímať žiakov s horším priemerom ako 2,00. Ing. Martin Maták oboznámil prítomných s aktuálnou činnosťou odborového zväzu. Ako predstaviteľ združenia stredných škôl sa vyjadril k prezentovaným problémom gymnázií.

 

Alica Virdzeková, vedúca sekcie gymnázií

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7