Konferencia Rady ZO OZ PŠaV SŠ a Z Vsl.regiónu

dátum uverejnenia: 2. 7. 2021
čas: 20:23
kategórie: Združenie stredného školstva

Konferencia Rady ZO OZ PŠaV SŠ a Z Vsl.regiónu

Dňa 29. júna 2021 sa v kongresovej sále IVVL v Košiciach uskutočnila Konferencia Rady ZO OZ PŠaV SŠ a Z Vsl.regiónu(ďalej Rada). Hosťami boli predseda nášho odborového zväzu Ing. Pavel Ondek, podpredseda zväzu a predseda združenia stredného školstva Ing. Ivan Šóš, PhD., Ing. Iveta Majerová, predsedníčka Rady OZ PŠaV SŠ krajov BB, TN, ZA a právnik zväzu pre kraje KE, PO JUDr. Michal Guman.

Hlavnými bodmi programu Konferencie bolo vyhodnotenie činnosti Rady za uplynulé funkčné obdobie 2016-2021 a voľby. Schválené boli návrhy všetkých dokumentov Rady a Konferencie. Nechýbalo ani ocenenie práce predsedov ZO za ich dlhoročnú prácu, jednak v rámci Rady, ale aj Združenia a tiež plakety OZ PŠaV na Slovensku. Spolu bolo ocenených 17 osôb. Za predsedu Rady na ďalšie volebné obdobie bol opätovne zvolený Mgr. Ľuboš Kvašňák. Delegáti zvolili tiež výbory sekcií a ich vedúcich, ktorí sú členmi 11-členného výboru Rady, ďalších členov výboru Rady a Revíznu komisiu. Predseda zväzu P. Ondek vo svojom vystúpení informoval o pripravovanom Zjazde OZ PŠaV, jednotlivých krokoch pri kolektívnom vyjednávaní, a aktuálnej situácií vo zväze. I. Šóš v krátkosti zhodnotil činnosť združenia SŠ a načrtol hlavné úlohy do budúcnosti. Pani Iveta Majerová ocenila spoluprácu Rád a zdôraznila dôležitosť odborov v spoločnosti. Na záver bolo prijaté uznesenie s úlohami pre novozvolený výbor rady a predsedov ZO.

Týmto chceme poďakovať všetkým doterajším funkcionárom za ich svedomitú prácu v orgánoch Rady. Zároveň vítame nových funkcionárov, ktorým želáme veľa úspechov pri presadzovaní požiadaviek našich členov.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7