Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Rokovanie predsedov ZO OZ PŠaV Združenia SŠ krajov B.Bystrica, Trenčín, Žilina

dátum uverejnenia: 10. 3. 2017
čas: 12:56
kategórie: Združenie stredného školstva

Rokovanie predsedov ZO OZ PŠaV Združenia SŠ krajov B.Bystrica, Trenčín, Žilina

BANSKÁ BYSTRICA 9. MAREC 2017 ROKOVANIE RADY ZÁKLADNÝCH ORGANIZÁCIÍ

V aule Spojenej školy Banská Bystrica - Kremnička rokovali predsedovia základných organizácií OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva, ktorí zastupujú viac ako 4 300 odborárov z krajov Banská Bystrica, Trenčín a Žilina. Rokovanie poctili svojou návštevou minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, predseda zväzu Pavel Ondek, podpredseda zväzu Miroslav Habán a predstavitelia všetkých zriaďovateľov stredných škôl, špeciálnych škôl a školských zariadení vo všetkých troch krajoch. Na rokovaní sa zúčastnili aj ďalší hostia - zástupcovia profesijných sekcií, revíznej komisie, prezident AŠG SR Jozef Škorupa, predsedníčka Krajskej rady Združenia ZŠ Magdaléna Ponická, právnik zväzu Dušan Kazár, špecialista BOZP Eugen Bertha a riaditeľ školy Milan Ponický.

Odborári si pozorne vypočuli vystúpenie pána ministra Petra Plavčana, ktorý upozornil na pripravovanú reformu školstva. Zdôraznil, že cieľom je 39%-tné zvýšenie platov pedagogických zamestnancov do konca volebného obdobia, pričom otázka rastu platov je hlavnou úlohou. V rámci pripravovanej reformy očakáva odbornú diskusiu na okrúhlych stoloch. Informoval, že v roku 2017 má ministerstvo vo svojom rozpočte rezervu na zvýšenie platov v rámci prenesených kompetencií od 1.9. o 6%, ale stále sú otvorené rokovania so ZMOS-om. Je záujem vyrokovať a podpísať spoločné Memorandum. Je potrebné tieto otázky doriešiť aj s predstaviteľmi samosprávnych krajov. Informoval o plnení úloh z Programového vyhlásenia vlády SR.

Predseda zväzu Pavel Ondek vo svojom vystúpení podrobne vysvetlil priebeh kolektívneho vyjednávania o KZVS na rok 2017 s tým, že stále nie je dohodnuté 6%-né zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1. 9. 2017. Upozornil na problematické rokovania so ZMOS-om. Práve preto je opodstatnená požiadavka zväzu na presun kompetencií financovania originálnych kompetencií pod rezort školstva. Zväz sa odborne zapojí do diskusie o programe "Učiace sa Slovensko". Upozornil na skutočnosť, že pokiaľ budú problémy so zvyšovaním platov, bude musieť zväz organizovať protesty. Rokovanie pozdravil podpredseda zväzu Miroslav Habán, ktorý upozornil na problémy vo vysokom školstve.

Rokovanie svojimi vystúpeniami obohatili zástupcovia VÚC Banská Bystrica, Trenčín a Žilina, ako aj odborov školstva Okresných úradov Banská Bystrica, Trenčín a Žilina. Informovali o aktuálnej situácii školstva vo svojej zriaďovateľskej kompetencii, sieti škôl, otázkach zamestnanosti a vývoji platov pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Vo všetkých krajoch došlo v minulom roku zo strany zriaďovateľov k dofinancovaniu zvýšenia platov nepedagogických zamestnancov od 1. septembra a toto sa prenieslo aj do roku 2017.

V ďalšej časti rokovania odborári schválili plán činnosti na rok 2017 a zaoberali sa s otázkami týkajúcimi sa financovania činnosti Rady ZO OZ. Počas rokovania sa uskutočnili aj improvizované rokovania profesijných sekcií gymnázií, stredných odborných škôl, špeciálnych škôl, THP a robotníckych profesií a detských domovov. Podnety a návrhy jednotlivých sekcií budú zapracované do záverov z rokovania.

Mottom rokovania bola myšlienka : Je potrebné vrátiť úctu vzdelávaniu a učiteľom!

Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO OZ


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7