Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Rokovanie profesijnej sekcie pedagogických zamestnancov SOŠ študijných a učebných odborov

dátum uverejnenia: 5. 4. 2017
čas: 08:41
kategórie: Združenie stredného školstva

Rokovanie profesijnej sekcie pedagogických zamestnancov SOŠ študijných a učebných odborov

V Bratislave dňa 4. apríla 2017 rokovala profesijná sekcia pedagogických zamestnancov SOŠ študijných a učebných odborov

Za účasti riaditeľa odboru SOŠ a konzervatórií MŠVVaŠ SR pána Františka Priesola rokovali členovia výboru profesijnej sekcie pedagogických zamestnancov SOŠ študijných a učebných odborov a regionálni predsedovia Rád základných organizácií. Pozvanie na rokovanie prijal aj predseda zväzu Pavel Ondek, ktorý vo svojom vystúpení upozornil na aktuálny materiál na pripomienkovanie: Národný program reforiem SR 2017, ktorý pôjde v pondelok 10. 4. t. r. na rokovanie HSR. V tejto súvislosti poukázal na problém zvyšovania atraktivity učiteľského povolania a zvyšovania platov najmenej o 6% od 1. 1. 2018. Samozrejme spomenul aj požiadavku na zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov ešte od 1. 9. 2017 o 6%. Ďalej poukázal na skutočnosť, že len 1% žiakov je zapojených do systému duálneho vzdelávania. Preto by bolo potrebné v rámci projektu /28,0 mil. Eur/ uvažovať o zvýšení atraktivity duálneho vzdelávania pre žiakov.

Riaditeľ odboru SOŠ a konzervatórií MŠVVa Š SR František Priesol informoval o pripravovanom rokovaní v rámci ministerstva k národnému programu „Učiace sa Slovensko“. Upozornil na nedoriešené otázky ohľadom záverečných skúšok a maturitných skúšok, požiadavku na finančné krytie reformy. Ďalej informoval členov sekcie o úlohách vyplývajúcich pre stredné odborné školstvo z Programového vyhlásenia vlády SR do roku 2020: prvou veľkou úlohou je vyhodnotenie zavádzania systému duálneho vzdelávania, uskutočnilo sa viacero pracovných rokovaní a výsledkom je 9 východísk pre novelu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. K uvedenému začína pracovať pracovná komisia na MŠVVa Š SR /najbližšie zasadnutie bude 11. 4. 2017/. Informoval o legislatívnej úprave na zníženie počtu žiakov v triede so spojenými odbormi a tiež o principiálnom postoji ministerstva na podporu zaradenia MOV ako pedagogických zamestnancov. Ďalšou veľkou agendou na diskusiu so zamestnávateľskými zväzmi budú otázky vplyvu 4. priemyselnej revolúcie, informatizácie, digitalizácie na smerovanie odborného školstva. V tejto súvislosti bude potrebné prognózovať požadované druhy práce, potrebné povolania, uplatnenie absolventov na trhu práce....... ale bez verifikovaných údajov a dát to nepôjde. Pán Priesol tiež informoval o návrhu novely vyhlášky ministerstva o sústave odborov vzdelávania k 1. 9. 2017 /návrh 8 nových odborov/. V najbližších dňoch budú zverejnené výzvy na 3 projekty zamerané na odborné vzdelávanie.

Následne sa všetci prítomní zapojili do vecnej a odbornej diskusie, v ktorej poukázali najmä na:

 • nedostatočne nastavené normatívy pre študijné a učebné odbory a akútnu potrebu ich prehodnotenia
 • preferovanie gymnaziálneho štúdia pred odbornými školami a získaním „remesla“
 • potrebu zosúladenia vyhlášky o sústave odborov vzdelávania s vyhláškou o kvalifikačných predpokladoch pre učiteľov OP a MOV národnou sústavou
 • zvážiť možnosť opätovného zavedenia tzv. vyššieho odborného školstva, či už pre získanie novej kvalifikácie v rámci rekvalifikačných možností alebo možnosti získania vyššej kvalifikácie v rámci už nadobudnutej kvalifikácie predchádzajúcim vzdelávaním
 • ako akútny problém sa javí motivácia mladých MOV a ich stabilizácia v odbornom školstve, v opačnom prípade hrozí do 5 rokov generačný problém
 • problém 35 hodinových úväzkov MOV a vykonávania ďalších činností súvisiacich s vyučovaním /vzniká nadčasová práca a je problém s jej zaplatením/
 • o problémoch SPŠ sa hovorí málo, akoby boli na okraji záujmu,
 • sú obrovské problémy s výukou cudzích jazykov : o nemčinu, francúzštinu, španielčinu je žiadny alebo minimálny záujem
 • školy nemajú prostriedky na odborných zamestnancov pre oblasť IT
 • neexistuje prognóza v budúcnosti potrebných študijných /učebných odborov
 • najväčšie problémy majú SOŠ zamerané na stavebníctvo
 • nízka atraktivita učiteľského povolania, slabé odmeňovanie a žiadna ochrana učiteľov
 • je akútna potreba racionalizácie /gymnáziá, SOŠ, vysoké školy / a prehodnotenie nárastu súkromných škôl
 • je potrebné konečne reálne finančne napĺňať fond pre odborné vzdelávanie
 • je potrebné posilniť kariérne poradenstvo s cieľom poskytnúť žiakom i rodičom kvalifikované informácie pri rozhodovaní na akú strednú školu
 • sú otázniky nad úrovňou hodnotenia žiakov na rôznych školách

V závere rokovania boli sformulované tieto zásadné požiadavky:

1.    potreba systémovej zmeny odborného školstva

2.    potreba zvýšenia finančných prostriedkov a prehodnotenia normatívov podľa jednotlivých odborov

3.    ochrana pedagogických zamestnancov a ich lepšie odmeňovanie

Iveta Majerová, predsedníčka Združenia stredného školstva OZ PŠaV na Slovensku


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7