Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Rokovanie výboru profesijnej sekcie pedagogických zamestnancov gymnázií Združenia stredného školstva

dátum uverejnenia: 24. 4. 2017
čas: 11:27
kategórie: Združenie stredného školstva

Rokovanie  výboru profesijnej sekcie pedagogických zamestnancov gymnázií Združenia stredného školstva

Rokovanie výboru profesijnej sekcie pedagogických zamestnancov gymnázií Združenia stredného školstva OZ PŠaV na Slovensku, Bratislava 20. 4. 2017

Pod vedením vedúcej profesijnej sekcie pedagogických zamestnancov gymnázií Združenia stredného školstva pani Virdzekovej sa uskutočnilo pracovné zasadnutie výboru. Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých krajov Slovenska a hostia: predseda zväzu pán Ondek, podpredsedníčka zväzu pani Majerová, riaditeľ odboru gymnázií a jazykových škôl MŠVVaŠ SR pán Gallus a delegácia prezídia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenka, vedená jej prezidentom pánom Škorupom. Svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili z vážnych dôvodov pani Sládečková, riaditeľka odboru financovania RŠ z MŠVVaŠ SR a pani Hanzlovičová, poradkyňa pre školstvo MV SR.

V úvode rokovania sa prítomní oboznámili s aktuálnou situáciou v odboroch a v rezorte /problematika gymnázií/. V diskusii a vystúpeniach prítomných rezonovali najmä tieto témy:

1.    financovanie gymnázií

2.    návrh reformy Učiace sa Slovensko

V oblasti financovania gymnázií sa za posledné roky preukázateľne prejavil nedostatočný normatív, ktorý spôsobuje, že zriaďovatelia musia dofinancovať gymnáziá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a objem prostriedkov na dofinancovanie sa z roka na rok zvyšuje. Na problémy s nedofinancovaním gymnázií tak odborový zväz, ako aj asociácia riaditeľov a riaditeľ odboru gymnázií a jazykových škôl upozorňujú už viac rokov. Na rokovaní došlo k zhode na akútnej potrebe spoločného rokovania na MŠVVaŠ SR s cieľom dosiahnuť ešte v roku 2017 zvýšenie normatívu pre gymnáziá. Na rokovaní sa zúčastnia zástupcovia OZ PŠaV na Slovensku a ARŠG SR.

V ďalšej diskusii sa prítomní vyjadrili k navrhovanému dokumentu „Učiace sa Slovensko". Vítajú zámer ministerstva zmeniť doterajší chod školstva, ale, samozrejme, je nutné o navrhovaných tézach diskutovať, pripomienkovať ich. Ako zásadná sa však javí predovšetkým výdatná finančná injekcia, a to tak do personálnej, ako aj do prevádzkovej oblasti, inak sa v školstve nedosiahne požadovaná kvalita.

Na zasadnutí sa tiež hovorilo o nedostatočnom odmeňovaní pedagogických, nepedagogických zamestnancov, potrebe diferenciácie a motivácie v odmeňovaní, o tzv. „benefitoch " pre zamestnancov, riadení v školstve a mnohých ďalších témach. Prítomní vítajú spoločné rokovania a koordináciu aktivít.

Iveta Majerová, predsedníčka Združenia SŠ OZ PŠaV na Slovensku


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7