Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Rokovanie výboru profesijnej sekcie zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení

dátum uverejnenia: 27. 4. 2017
čas: 11:28
kategórie: Združenie stredného školstva

Rokovanie výboru profesijnej sekcie zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení

V Bratislave rokoval 25. 4. 2017 výbor profesijnej sekcie zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení

Na rokovaní výboru profesijnej sekcie zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení sa zúčastnili regionálni predsedovia Rád ZO OZ Združenia stredného školstva, vedúca výboru profesijnej sekcie pani Božena Villinová a zástupcovia jednotlivých krajov Slovenska. Pozvanie prijali a na rokovaní sa zúčastnili : pani Zuzana Kadlečíková, riaditeľka odboru špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR a pani Soňa Hanzlovičová, poradkyňa pre školstvo MV SR. Vzácnym hosťom bol kolega Peter Pečenka, špecialista ČMOS PŠ z Brna.

V úvode rokovania ospravedlnila pani Iveta Majerová predsedu zväzu Pavla Ondeka pre pracovnú zaneprázdnenosť a oboznámila prítomných s aktuálnym dianím v odboroch.

Riaditeľka odboru špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR pani Zuzana Kadlečíková informovala, že vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu k reformnému materiálu „Učiace sa Slovensko“, realizuje odbor t. č. len čiastkové legislatívne zmeny zamerané napr. na možnosť spájať v triedach viac učebných odborov, zaradenie nového učebného odboru gastroslužby, novele nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogického zamestnanca so zameraním na vytvorenie priestoru na činnosť výchovných poradcov, čo je aj v súlade s Koncepciou výchovného a kariérového poradenstva, realizujú rozvojové projekty a začínajú pracovať na novele vyhlášky o ukončovaní štúdia na strednej škole.

Pani Soňa Hanzlovičová informovala o náplni činnosti poradkyne pre školstvo na MV SR. Jej snahou je chodiť do terénu, navštevuje školy a oboznamuje sa s praxou. Konštatuje nedostatok finančných prostriedkov a situáciu mnohých špeciálnych škôl na Slovensku považuje za katastrofálnu. Aj keď v poslednom období sa realizuje cca 30 výziev na zateplenie budov. Chýbajú prostriedky na učebné pomôcky a personálnu politiku. Pritom práca špeciálnych pedagógov je nesmierne náročná a vyžaduje si okrem odbornosti aj hlboký ľudský prístup. Poukázala na problémy s útekmi detí v reedukačných centrách. Tento problém je snaha riešiť „špeciálnym RC“, podobné zariadenie funguje v Čechách v Ostrave.

Zástupca ČMOS pracovníku školství, špecialista pán Peter Pečenka poskytol praktické informácie s tzv. totálnou inklúziou v Čechách. Tento proces prebieha od roku 2016. Síce sa špeciálne školy nerušia, ale nemôžu už prijímať nových žiakov. Aj keď mal byť vytvorený systém podporných opatrení pre základné školy, tento systém v praxi nefunguje. Momentálne preto sa zaoberajú zostavením dotazníka pre školy, ktorým chcú presne zmapovať situáciu. Upozornil, že náročnosť práce pedagóga pri inklúzii detí sa enormne zvýšila a školy musia byť pripravené na všetky varianty.. Na druhej strane je ale vidieť nechuť rodičov ostatných detí, ktorým inkluzívny systém nevyhovuje. Aj keď školy dokážu poskytnúť vzdelanie, deti zaradené do školy v rámci inklúzie sa v škole necítia komfortne a nezažívajú pocit šťastia a úspechu. Je namieste otázka, či je takéto dieťa šťastné?!

Následne sa rozprúdila živá diskusia a to najmä k zverejnenej správe Amnesty International „Lekcia z diskriminácie – segregácia rómskych detí v základnom vzdelávaní v Slovenskej republike. Na zverejnenú správu už zareagovalo vedenie Združenia OU, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska. S obsahom vyhlásenia sa prítomní oboznámili a rozhodli sa začiatkom júna t. r. zvolať k uvedenej problematike okrúhly stôl a výstupy a informácie z rokovania zverejniť. Na okrúhly stôl budú pozvaní aj europoslanci, poslanci – členovia výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport odborníci na danú problematiku. Výbor sekcie odporúča k tomuto problému aj komunikáciu s výborom profesijnej sekcie základných škôl OZ PŠaV na Slovensku a Združením ZŠ Slovenska.

Iveta Majerová, predsedníčka Združenia SŠ OZ PŠaV na Slovensku


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7