Rokovanie výboru Rady ZO OZ PŠaV SŠaZ vsl. regiónu

dátum uverejnenia: 7. 7. 2020
čas: 12:02
kategórie: Združenie stredného školstva

Rokovanie výboru Rady ZO OZ PŠaV SŠaZ vsl. regiónu

Už 22. zasadnutie výboru Rady ZO OZ PŠaV SŠaZ vsl. regiónu (Výbor) sa uskutočnilov dňoch 17. a 18. júna 2020 uprostred nádhernej prírody Vihorlatu pri brehoch Morského oka.V priestoroch chaty s rovnakým názvom sa okrem členov Výboru stretli aj jeho bývali členovia, vedúci RZ Crocus p. Mackulin a vzácnym hosťom bol predseda OZ PŠaV Pavel Ondek. Prvý deň bol venovaný diskusii k materiálom na VIII. zjazd nášho zväzu, nominácii delegátov a ocenených.

Večer sme zablahoželali oslávencom – jubilantom, ktorými boli Otília Džavoronková a Gabriel Staško. Všetci sme im popriali hlavne pevné zdravie a úspechy v rodinnom aj pracovnom živote.

Druhý deň pokračovalo rokovanie Výboru tradičnými bodmi programu, no hlavne informáciami predsedu zväzu o aktuálnych otázkach a rokovaniach s novými štátnymi predstaviteľmi. Obdobie pandémie koronavírusu prinieslo aj nové problémy, o riešení ktorých informoval predseda Výboru Ľuboš Kvašňák. Zahraničné zájazdy do Čiech a Chorvátska boli v dôsledku prijatých opatrení UVZ SR zrušené. Podal tiež správu o záveroch zo zasadnutia výboru Združenia SŠ, stave členskej základne v regiónoch, odvode členských príspevkov a návrhoch na riešenie jeho rozpočtu v budúcich rokoch. V rámci uznesenia bolo schválené pridelenie sociálnych výpomocí 3 členom a odporúčanie na príspevok z podporného fondu zväzu.

Mgr. Ľuboš Kvašňák, predseda Rady ZO OZ PŠaV SŠ a zariadení vsl. regiónu


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7