Rokovanie výboru Rady ZO Z-SŠ v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina

dátum uverejnenia: 2. 7. 2021
čas: 12:13
kategórie: Združenie stredného školstva

Rokovanie výboru Rady ZO Z-SŠ v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina

Rokovanie výboru Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina v dňoch 17. - 18. jún 2021

V krásnom prostredí Slovenského raja v Rekreačnom zariadení zväzu na Čingove sa uskutočnilo posledné rokovanie členov výboru Rady ZO OZ v tomto funkčnom období.

Na rokovanie prijal pozvanie predseda zväzu Ing. Pavel Ondek, ktorý oboznámil účastníkov s aktuálnym dianím v rezorte a odboroch. Prítomní diskutovali najmä o problémoch v súvislosti s avizovanou inklúziou a navrhli zväzu nominovať do expertnej komisie ŠPÚ Ing. Miroslavu Vetrákovú. Vyjadrili tiež nesúhlas s plánovaným rozdeľovaním mzdových príplatkov podľa životných nákladov.

V ďalšej časti rokovania zhodnotili činnosť Rady ZO OZ v roku 2021, finančnú situáciu a odvodovú disciplínu. Vyhodnotili súťaž O najviac získaných nových členov za rok 2021 a schválili žiadosti o príspevky z Podporného fondu členov zväzu. Banská

Zaoberali sa prípravou Konferencie Rady ZO OZ. Konferencia sa uskutoční dňa 30. augusta 2021 vo Zvolene.

Hostia rokovania pani JUDr. Renáta Matejová, právna špecialistka a Mgr. Eugen Bertha, špecialista BOZP informovali o aktuálnych problémoch škôl, školských zariadení a zamestnancov - členov.

Na záver rokovania poďakovala predsedníčka Rady ZO OZ členom výboru za aktívnu prácu a zastupovanie jednotlivých profesií pedagogických i nepedagogických zamestnancov za uplynulých 5 rokov. Keďže viacerí členovia výboru odchádzajú na dôchodok, dôjde v rámci nášho regiónu v budúcom funkčnom období k výraznej obmene funkcionárov.

Banská Bystrica, 30. 6. 2021

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7