Rokovanie výboru Združenia stredného školstva OZ PŠaV na Slovensku

dátum uverejnenia: 12. 4. 2022
čas: 19:23
kategórie: Združenie stredného školstva

Rokovanie výboru Združenia stredného školstva OZ PŠaV  na Slovensku

Dňa 28.3. 2022 v Bratislave zasadal výbor ZSŠ OZ PŠaV . Na rokovaní sa zúčastnili všetci zvolení členovia – predseda združenia, predsedovia regionálnych rád a vedúci sekcií ZSŠ.

Zasadnutie výboru bolo zamerané na zhodnotenie činnosti združenia po zjazde v roku 2021, prerokovanie rozpočtu a harmonogramu činnosti na rok 2022 a tiež materiálov na radu zväzu, ktorá sa konala 29.3.20222.

Predseda združenia SŠ – Ing. Peter Danko informoval o aktuálnej situácii v OZ PŠaV a KOZ, o činnosti združenia a jeho aktivitách, legislatívnych zmenách v rámci regionálneho školstva a nomináciách členov združenia do pracovných skupín Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Na záver rokovania sa členovia výboru dohodli na prioritách a cieľoch, ktoré chce združenie SŠ v najbližšom období dosiahnuť – pozitívne zmeny v regionálnom školstve z hľadiska odmeňovania, financovania, kvality vzdelávania a v rámci OZ PŠaV osloviť a zapojiť nových mladých odborárov do činnosti združenia a práce odborných sekcií v rámci komisie mladých.

Ing. Peter Danko, podpredseda zväzu a predseda ZSŠ

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7