Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Z rokovania profesijnej sekcie zamestnancov detských domovov

dátum uverejnenia: 28. 7. 2017
čas: 16:39
kategórie: Združenie stredného školstva

Z rokovania profesijnej sekcie zamestnancov detských domovov


Z ROKOVANIA PROFESIJNEJ SEKCIE ZAMESTNANCOV DETSKÝCH DOMOVOV OZ PŠAV NA SLOVENSKU, ZDRUŽENIE STREDNÉHO ŠKOLSTVA, BRATISLAVA, 29. JÚNA 2017

Pod vedením vedúcej profesijnej sekcie zamestnancov detských domovov Združenia stredného školstva OZ PŠaV na Slovensku pani Evy Klikáčovej sa v Bratislave dňa 29. júna 2017 uskutočnilo rozšírené rokovanie profesijnej sekcie. Na rokovanie bolo pozvané vedenie zväzu a špecialisti /právnik, inšpektorka BOZP/ a hostia z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov a predsedovia základných organizácií zväzu pri detských domovoch na celom Slovensku.

V úvode rokovania pozdravil prítomných predseda zväzu Pavel Ondek. Informoval o priebehu vyjednávaní o raste platov pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v roku 2016 a 2017, ako aj o situácii v odmeňovaní nepedagogických zamestnancov vo verejnom záujme. Na vystúpenie predsedu reagovali viacerí prítomní s poukázaním na neuspokojivé odmeňovanie predovšetkým sociálnych pracovníkov. Ako povedal predstaviteľ Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov, problémom môže byť aj roztrieštenosť zamestnancov detských domovov v 3 odborových zväzov. Bolo by potrebné spojiť sily a odstrániť túto roztrieštenosť v záujme riešenia tohto akútneho problému.

Riaditeľka odboru vykonávania opatrení SPODsaSK v zariadeniach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pani Monika Micheleová a pracovníčky Ústredia .... pp. Zuzana Barániková a Kristína Móžiová informovali o legislatívnej situácii detských domovov, pomere pedagogických a sociálnych zamestnancov, ktorý je takmer vyrovnaný. V detských domovoch rodinného typu sú pedagogickí zamestnanci zaraďovaní tak, ako nepedagogickí zamestnanci a vykonávajú činnosti, ktoré by nemali. Zariadenia by mali mať vypracované výchovné programy, pod ktoré spadá výchovno-vzdelávací proces. Ostatné činnosti - služby by mali byť v pôsobnosti detských domovov.
Zaujímavé údaje sú o dosiahnutých platoch zamestnancov v detských domovoch za rok 2016:
 ekonomickí a prevádzkoví zamestnanci 754,- Eur
 pomocní vychovávatelia 631,- Eur
 opatrovatelia 633,- Eur
 sociálni pracovníci vrátane riaditeľov 986,- Eur
 zdravotní pracovníci 944,- Eur
 vychovávatelia 961,- Eur
 -špeciálni pedagógovia 938,- Eur
 profesionálni rodičia 699,- Eur

Dôležitá informácia z Ústredia .... je, že rozpočty v roku 2017 obsahujú finančné prostriedky na vykrytie 5% navýšenia platov pre nepedagogických zamestnancov.

V diskusii prítomní poukázali na vysoký úväzok vychovávateľov v detských domovov a žiadajú ho zosúladiť s úväzkami vychovávateľov v školstve. Je tiež požiadavka na jednotné usmernenie zaraďovania vychovávateľov, úpravu pracovných poriadkov, zjednotenie individuálneho plánu výchovnej práce dieťaťa v rámci Slovenska, diskusie a metodické stretnutia k tvorbe plánov.
Hovorilo sa o pracovno-právnych problémoch, na ktoré reagoval právny poradca predsedu zväzu Rastislav Bajánek. Prítomní zástupcovia detských domovov tiež upozornili na neúnosnú situáciu, keď finančné prostriedky na osobné príplatky sa neustále znižujú, takže nie sú financie na motivačnú zložku platu. Nie sú známe ani kritériá na priznávanie osobných príplatkov. Problémy sú aj v kontinuálnom vzdelávaní a získavaní kreditov.

NA ZÁVER VŠETCI AKTÉRI PRACOVNÉHO STRETNUTIA DEKLAROVALI ZÁUJEM O ÚZKU SPOLUPRÁCU , VZÁJOMNÚ KOMUNIKÁCIU A SPOLOČNÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV. PRVÝM KROKOM BY MAL BYŤ PODPIS DOHODY O SPOLUPRÁCI.


ZÁVERY Z ROKOVANIA:

1. PRESADZOVAŤ ZARADENIE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV V DED MEDZI ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV PODĽA ZÁKONA Č. 317.
2. VO VYHLÁŠKE KVALIFIKAČNÝCH PREDPOKLADOV DEFINOVAŤ AJ ZAMESTNANCOV DED.
3. RIEŠIŤ PROBLEMATIKU ZARAĎOVANIA ČINNOSTI VYCHOVÁVATEĽOV V DED A ICH PRACOVNÉ ÚVÄZKY.
4. STRETNUTIE ZÁSTUPCOV ODBOROV S VYCHOVÁVATEĽMI – ZHODNOTENIE SITUÁCIE, DISKUSIA.
5. PREDLOŽIŤ NA MINISTERSTVO PRÁCE NÁVRH NA ZARADENIE DO ZÁKONA Č.553 KOMPENZAČNÉ PRÍPLATKY.
6. STRETNUTIE PREDSEDOV ZO PRI DED, ZVÄZU A RIADITEĽOV SPOLOČNE S ÚSTREDÍM.
7. APELOVAŤ NA ÚPRAVU ZÁKLADNEJ TABUĽKY ODMEŇOVANIA, ZNÍŽENIE ROZDIELU MEDZI ODMEŇOVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV.


Pani Eva Klikáčová poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila rokovanie.prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7