Z rokovania Rady ZO združenia stredného školstva stredokraja

dátum uverejnenia: 10. 3. 2020
čas: 09:38
kategórie: Združenie stredného školstva

Z rokovania Rady ZO združenia stredného školstva stredokraja

V aule Spojenej školy Banská Bystrica Kremnička sa vo štvrtok 5. marca 2020 stretli na rokovaní predsedovia základných organizácií, členovia profesijných sekcií a komisií Rady základných organizácií OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina. Pozvanie na rokovanie prijali predseda zväzu Pavel Ondek , špecialistka pre právne služby zväzu Renáta Matejová a špecialista BOZP Eugen Bertha. Bohaté bolo aj zastúpenie hostí - zástupcov zriaďovateľov samosprávnych krajov a okresných úradov, odborov školstva.

Rokovanie bolo rozdelené na 4 časti. V úvode sa stretli zástupcovia profesijných sekcií, aby prediskutovali situáciu na jednotlivých typoch škôl a školských zariadeniach a prijali závery - návrhy - požiadavky, s ktorými by sa malo Združenie stredného školstva zaoberať v najbližšom období a uplatňovať ich pri ďalších rokovaniach zväzu.

V druhej časti rokovania si účastníci so záujmom vypočuli vystúpenie predsedu zväzu Pavla Ondeka. Predseda zhodnotil vývoj platov a zamestnanosť za rok 2019, poukázal na nedostatočné financovanie školstva a požiadal o informácie zo stredných škôl a gymnázií, informoval o príprave KZVS na rok 2021, rokovaniach s politickými stranami pred voľbami, príprave VIII. zjazdu OZ PŠaV na Slovensku, problémoch s rekreačnými poukazmi, Deklarácii OZ PŠaV 2020, a i. Poďakoval funkcionárom za osobné nasadenie a presadzovanie požiadaviek členov.

Na vystúpenie predsedu zväzu nadviazali hostia - zástupcovia BBSK a ŽSK a Okresných úradov, odborov školstva Banská Bystrica a Žilina /plus písomné stanovisko OÚ, OŠ Trenčín/. Informovali o sieti škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, finančnej situácii, vývoji platov a zamestnanosti za rok 2019. Osobitne nepriaznivá situácia je už druhý rok v odmeňovaní zamestnancov špeciálnych škôl a bilingválnych gymnázií v Banskobystrickom kraji. Odborári sú odhodlaní použiť už aj nátlakové akcie na vyriešenie tohto problému v roku 2020.

V tretej časti rokovania sa zaoberali účastníci finančnými otázkami súvisiacimi s činnosťou Rady ZO OZ. Schválili čerpanie rozpočtu na činnosť za rok 2019 a rozpočet na rok 2020 a tiež Harmonogram akcií a aktivít na rok 2020. V súvislosti s prípravou VIII. zjazdu zväzu schválili aj delegátov za svoju Radu ZO OZ. Osobitne sa zaoberali Analýzou odvodov členských príspevkov a prijali odporúčania pre základné organizácie.

Najbohatšia diskusia prebehla počas vzdelávania na tému Pracovného poriadku MŠVVaŠ SR a Usmernenia k nadčasovej práci. Právna špecialistka zväzu Renáta Matejová odpovedala na množstvo otázok a nejasností. Napokon sa Rada ZO rozhodla pripraviť tematické vzdelávanie v jednotlivých krajských mestách začiatkom mája t.r.

Iveta Majerová, predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch BB, TN, ZA


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7