12.-13. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 20. 4. 2022
čas: 16:51
kategórie: Zväz

12.-13. týždeň vo zväze

12. - 13. týždeň vo zväze (21. marec – 3. apríl)

21. marec 2022, Kežmarské Žľaby. Predseda zväzu sa zúčastnil otvorenia vzdelávacej aktivity – Podpora kvality sociálneho dialógu pre členov OZ združených v KOZ SR.

22. marec 2022, Bratislava. Predseda zväzu sa zúčastnil rokovania so zástupcami ZMOS k ekonomickej a sociálnej situácii na Slovensku.

24. marec 2022, on-line. Predseda zväzu P. Ondek a predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnili rokovania výboru združenia VŠaPRO.

24. marec 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek a právny poradca M. Mikluš rokovali s predsedom ZMOS p. Trégerom o plnení KZVS na rok 2022 a zabezpečení financovania originálnych kompetencií a o prognóze plnenia podielových daní pre mestá a obce.

24. marec 2022, Kežmarské Žľaby. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania Dozornej rady RZ Crocus.

25. marec 2022, Kežmarské Žľaby. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil školenia predsedov profesijných sekcií združenia ZŠ pod vedením jej predsedníčky združenia I. Gamčíkovej.

28. marec 2022, Starý Smokovec. Predseda zväzu P. Ondek a špecialistka združenia ZŠ I. Kováčová sa zúčastnili rokovania riaditeľov v rámci Asociácie základných škôl Slovenska pod vedením A. Petákovej.

28. marec 2022, Bratislava. Predsedovia združení ZŠ a SŠ . Gamčíková a P. Danko viedli rokovania výborov svojich združení.

28. marec 2022, Bratislava. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková viedla rokovanie pléna a rokovanie predsedov krajských rád združenia ZŠ.

29. marec 2022, Bratislava. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania Rady zväzu.

30. marec 2022, Bratislava. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania Snemu KOZ SR.

30. marec 2022, Bratislava. Podpredsedníčka zväzu . Gamčíková sa zúčastnila slávnostného ocenenia pedagogických zamestnancov v štátnom divadle v Košiciach.

31. marec 2022, Banská Bystrica. Predseda združenia SŠ P. Danko sa zúčastnil rokovania Rady ZSŠ BB,TN,ZA v Banskej Bystrici.

1. apríl 2022, Trenčianske Teplice. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil školenia rady ZO Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín pod vedením predsedníčky združenia ZŠ I. Gamčíkovej.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7