16.-17. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 16. 5. 2022
čas: 14:26
kategórie: Zväz

16.-17. týždeň vo zväze

16. - 17. týždeň vo zväze (18. apríl – 1. máj)

19. apríl 2022, Brno. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnila zasadnutia Dozornej rady KŠV Brno.

20. apríl 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek rokoval so zväzovými špecialistami BOZP o ich činnosti a rozpočte pre BOZP.

20. apríl 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek rokoval o zlučovaní priamo-riadených organizácií a uzatvorenej kolektívnej zmluve.

20. apríl 2022, Hlohovec. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov v rámci Rady ZO Hlohovec a riaditeľov škôl v okrese Hlohovec.

21. apríl 2022, Žilina. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov rád ZO v žilinskom kraji a riaditeľov škôl v okrese Žilina.

21. apríl 2022, Kežmarské Žľaby. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov v rámci Rady ZO Pezinok, Senec, Malacky.

22. apríl 2022, Kežmarské Žľaby. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil školenia predsedov v rámci Rady ZO Pezinok, Senec, Malacky.

25. apríl 2022, Kežmarské Žľaby. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil semináru v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu.

26. apríl 2022, Banská Bystrica. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili zasadnutia Asociácie ZUŠ.

27. apríl 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková rokovali s generálnou riaditeľkou sekcie financovania regionálneho školstva MŠVVaŠ J. Sládečkovou.

27. apríl 2022, Nitra. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil konferencie na SPU v Nitre.

28. apríl 2022, Kežmarské Žľaby. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO rád Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa.

29. apríl 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil odovzdávania medailí sv. Gorazda.

29. – 30. 4. 2022, Kežmarské Žľaby. Podpredsedovia zväzu I. Gamčíková, P. Danko a M. Habán sa zúčastnili rozšíreného stretnutie Komisie pre prácu s mladými členmi.

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7