2.-4. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 3. 3. 2022
čas: 15:27
kategórie: Zväz

2.-4. týždeň vo zväze

2. - 4. týždeň vo zväze (10. január – 30. január)

5. január 2022, Košice. Predsedníčka združenia I. Gamčíková viedla rokovanie výboru Rady ZO OZŠ Košice I.

10. január 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania JMF.

12. január 2022, Bratislava. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková rokovala s riaditeľkou ŠPÚ M. Hapalovou a P. Fridrichovou.

13. január 2022, Bratislava. Predsedníčka združenia I. Gamčíková viedla pracovnú poradu predsedov KR združenia ZŠ.

13. január 2022, Zvolen. Predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu M. Habán sa zúčastnili  rokovania Slovenskej rektorskej konferencie vo Zvolene.

14. január 2022, Trnava. Predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu M. Habán sa zúčastnili rokovania Rady vysokých škôl v Trnave.

14. január 2022, Nová Dubnica. Predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu M. Habán sa zúčastnili rokovania Študentskej rady vysokých škôl v Novej Dubnici.

17. január 2022, Košice. Predsedníčka združenia I. Gamčíková viedla 3. rokovanie KR združenia ZŠ Košice.

19. január 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania JMF.

20. január 2022, Banská Bystrica. Predseda združenia SŠ Peter Danko sa zúčastnil  rokovania s predsedami  rád ZO združenia SŠ v Banskej Bystrici.                                                                                                                           

24. január 2022, Košice. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková viedla školenie predsedov ZO a riaditeľov škôl v pôsobnosti Rady ZO OZŠ Košice I ohľadom aktuálnych zmien v školskej legislatíve.

24. január 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu M. Habán sa zúčastnili pracovného stretnutia s členmi výboru ZO pri CVTI.

24. január 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek a právny poradca zväzu M. Mikluš rokovali s riaditeľom odboru pedagogických a odborných zamestnancov MŠVVaŠ k riešeniu nadčasom zamestnancov regionálneho školstva.

25. január 2022, Košice. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková viedla školenie predsedov ZO a riaditeľov v pôsobnosti Rád ZO OZŠ Košice II a Košice – okolie ohľadom aktuálnych zmien v školskej legislatíve.

25. január 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania predstavenstva KOZ SR.

25. január 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu M. Habán rokovali s ministrom školstva B. Gröhlingom. https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/pracovne-stretnutie-s-ministrom-skolstva-branislavom-grohlingom.alej

26. január 2022, Prešov. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková viedla školenie predsedov ZO a riaditeľov v pôsobnosti Rady ZO OZŠ Prešov a ďalších rád ZO v Prešovskom kraji ohľadom aktuálnych zmien v školskej legislatíve.

27. január 2022, on-line. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková zorganizovala on-line stretnutie so zástupcami profesijných sekcií k pripravovanému štrajku.

28. január 2022, on-line. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková zorganizovala stretnutie so zástupcami Asociácie ZUŠ k pripravovanému štrajku.

 

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7