2.-8. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 9. 4. 2021
čas: 10:34
kategórie: Zväz

2.-8. týždeň vo zväze

(11. január 2021 – 28. február 2021)

20. január 2021. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková viedla on-line rokovanie predsedov krajských rád ZO združenia.

20. január 2021. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania predstavenstva KOZ SR.

22. január 2021. Predseda zväzu P. Ondek rokoval s ministrom školstva o aktuálnej situácii v školstve v čase pandémie.

2. február 2021. Predseda zväzu P. Ondek, vedúci Úradu zväzu J. Stodolovský a ekonómka zväzu T. Koperová sa zúčastnili stretnutia so zamestnankyňou Národného archívu k archivácii dokumentov zväzu za uplynulé obdobie.

3. február 2021. Vedenie zväzu rokovalo o nominácii zástupcov do orgánov medzinárodných organizácií: Európsky sektorový sociálny dialóg vo vzdelávaní (ESSDE), Poradný výbor pre vyššie vzdelávanie (HERSC) a Poradný výbor pre odborné vzdelávanie a prípravu (ACVT).

10. február 2021. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania Predstavenstva KOZ SR. Následne sa vedenie zväzu a ostatní zástupcovia zväzu zúčastnili rokovania Snemu KOZ SR on-line.

12. február 2021. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil online rokovania so zástupcami ministerstva školstva k návrhu novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

17. február 2021. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili on-line rozporového konania k návrhu novely zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).

22. február 2021. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR.

23. február 2021. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil on-line rokovania Rady vysokých škôl.

24. február 2021. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková viedla on-line rokovanie predsedov krajských rád ZO združenia.

24. február 2021. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil on-line rokovania Predstavenstva KOZ SR.

25. február 2021. Vedenie zväzu sa zúčastnilo on-line rokovania Predsedníctva zväzu.

25. február 2021. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnila školenia k aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.





prejsť na zoznam aktualít



Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7