20.-21. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 2. 6. 2022
čas: 15:38
kategórie: Zväz

20.-21. týždeň vo zväze

20. - 21. týždeň vo zväze (16. máj – 29. máj)

16. máj 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil diskusnej relácie Z prvej ruky vysielanej zo Slovenského rozhlasu.

17. máj 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil diskusnej relácie v rádiu Expres. Následne sa zúčastnil rokovania Snemu KOZ SR.

18. máj 2022, Bratislava. Predseda zväzu Ing. P. Ondek a podpredseda zväzu doc. Ing. M. Habán, PhD. sa zúčastnili konferencie UOO na STU za účasti prorektora pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Híveša, PhD. a za účasti dekana hosťujúcej strojníckej fakulty Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD.

17. máj 2022, Bratislava. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková viedla rokovanie Rady ZO Košice I.

18. máj 2022, Senec. Predseda zväzu P. Ondek a vedúci Úradu zväzu J. Stodolovský sa stretli so zástupcami mesta Senec v súvislosti s podporou pre Adaptačné centrum pre deti odídencov z Ukrajiny.

18. máj 2022, Košice. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková rokovala s vedúcou oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice k pripravovanému protestu.

19. máj 2022, Nitra. Predseda Ing. P. Ondek a podpredseda zväzu doc. Ing. M. Habán, PhD. rokovali s rektorom UKF Nitra Prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc. o optimalizácii stavu zamestnancov.

19. máj 2022, Košice. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková viedla rokovanie krajskej rady ZO Košice.

20. máj 2022, Banská Bystrica. Predseda zväzu Ing. P. Ondek a podpredseda zväzu doc. Ing. M. Habán, PhD. rokovali s rektorom UMB Banská Bystrica doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. o ekonomickej situácii na univerzite.

23. máj 2022, Bratislava. Vedenie zväzu rokovalo so zástupcami ČMOS PŠ k príprave spoločného stretnutia zástupcov oboch zväzov.

23. máj 2022, Banská Bystrica. Predseda združenia SŠ P. Danko sa zúčastnil rokovania Krajskej rady pre OVaP BB samosprávneho kraja.

24. máj 2022, Zvolen. Predseda zväzu Ing. P. Ondek a podpredseda zväzu doc. Ing. M. Habán, PhD. sa zúčastnili konferencie UOO na TU Zvolen.

24. máj 2022, Bratislava. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková viedla rokovanie predsedov krajských rád združenia ZŠ. Následne viedla on-line rokovanie krajskej rady Košice k príprave protestu 15.6.

25. máj 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania na KOZ SR k návrhu dodatku KZVS na rok 2022 (navýšenie platov od 1.7.) a k návrhu KZVS na rok 2023.

26. máj 2022, Bratislava. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania komisie na posúdenie žiadostí o návratnú bezúročnú pôžičku členom OZŠ za združenie ZŠ.

28. máj 2022, Kežmarské Žľaby. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO OZŠ v okrese Nové Zámky.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7