35.-36. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 4. 10. 2021
čas: 15:50
kategórie: Zväz

35.-36. týždeň vo zväze

35.-36. týždeň vo zväze (30. august – 12. september)

30. august, Zvolen. Novozvolený podpredseda zväzu a predseda Združenia SŠ P. Danko sa zúčastnil rokovania konferencie Rady ZO Združenia SŠ v krajoch BB, TN, ZA.

30.–31. august, Kežmarské Žľaby. Podpredsedníčka zväzu a predsedníčka združenia ZŠ Ingrid. Gamčíková sa zúčastnila stretnutia mladých členov združenia ZŠ v RZ Crocus.

2.-3. september, Kežmarské Žľaby. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil školenia odborárov z Rady Pezinok Malacky, Senec - pod vedením jej predsedníčky B. Mizerovej.

6. september, Kežmarské Žľaby. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili stavebného konania k ČOV v Kežmarských Žľaboch.

7. september, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil ako hosť diskusie v rádiu Regina na tému "Nedostatok pedagógov, nezáujem o prácu v školstve".

8. september, Košice. Predsedníčka združenia ZŠ Ingrid. Gamčíková sa zúčastnila otvorenia školského roka - porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

9. september 2021, Nitra – Janíkovce. Predseda zväzu P. Ondek a predseda združenia VŠaPRo M. Habán sa zúčastnili Futbalového turnaja troch univerzít.

10. september 2021, Bratislava. Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil 3. zasadnutia pracovnej skupiny k príprave novely zákona o vysokých školách v hybridnom režime (prezenčne a online).

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7