39.-40. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 5. 11. 2021
čas: 13:23
kategórie: Zväz

39.-40. týždeň vo zväze

(27. september – 10. október)

27. september, Bratislava.  Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil 4. zasadnutia pracovnej skupiny k príprave novely zákona o vysokých školách v hybridnom režime (prezenčne a online).  

28. september, Bratislava.  Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil zasadnutia Snemu KOZ SR a mimoriadneho zjazdu KOZ SR.

28. september, Bratislava. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania Snemu KOZ SR.

29. september, Nové Zámky. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila konferencie Rady ZO Nové Zámky a konferencie Rady ZO Žarnovica.

29. september 2021, Bratislava.  Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil on-line zasadnutia Rady Fondu na podporu vzdelávania.

30. september 2021, Bratislava.  Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili rokovania s generálnym riaditeľom MPC I. Pavlovom.

30. september. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková zorganizovala stretnutie bývalých funkcionárov združenia ZŠ. Na stretnutí sa zúčastnil aj predseda zväzu P. Ondek.

4. október, Zlaté Moravce. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil konferencie Rady ZO Zlaté Moravce pod vedením jej predsedu M. Kováča.

4. október, Senica. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila zasadnutia Rady ZO Senica. Následne sa zúčastnila rokovania HSR k návrhom noviel školskej legislatívy.

5. október, Kežmarské Žľaby. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková organizovala konferenciu Rady ZO Košice I. Na konferencii sa zúčastnil aj predseda zväzu P. Ondek. 

5.-7. október, Kežmarské Žľaby. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia Rady ZO Košice I. 

6. október, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania predstavenstva KOZ SR.

6. október, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania konferencie Rady ZO okresu Nové Mesto nad Váhom pod vedením jej predsedníčky E. Huličiakovej. 

7. október. Predseda zväzu P. Ondek, predseda združenia VŠaPRO M. Habán a predseda združenia SŠ P. Danko sa zúčastnili on-line zasadnutia pléna rady ZO združenia SŠ v krajoch BA, TT, NR, ktoré viedol predseda rady Ivan Šóš.

7. október, Michalovce. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila na konferencii Rady ZO Michalovce.

7. október 2021, Kežmarské Žľaby.  Predseda zväzu P. Ondek a predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnili 4. zasadnutia Dozornej rady Vzdelávacieho a regeneračného centra, s.r.o.

7.-8. október, Kežmarské Žľaby. Predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu a predseda združenia SŠ P. Danko sa zúčastnili výboru sekcií Rady ZO a školenia Rady ZO združenia SŠ v krajoch KE a PO pod vedením jej predsedu Ľ. Kvašňáka. 

8. október 2021, Košice.  Predseda zväzu P. Ondek a predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnili stretnutia s odborármi Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskej univerzity v Prešove. Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Vysoke-skoly-a-PRO/vyhlasenie-rad-pri-zo-oz-psav-tuke-zo-oz-psav-uvlf-kor-oz-psav-upjs-a-zo-oz-psav-pu.alej

8. október 2021, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek a predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnili rokovania s ministrom financií I. Matovičom.

8.-9. október, Kežmarské Žľaby. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rozšíreného stretnutia Komisie mladých.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7