49.-51. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 16. 12. 2020
čas: 11:28
kategórie: Zväz

49.-51. týždeň vo zväze

(30. november 2020 – 20. december 2020)

30. november 2020. Predseda zväzu P. Ondek, podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková a podpredseda zväzu I. Šóš rokovali s generálnou riaditeľkou Metodicko-pedagogického centra Máriou Rychnavskou. Predmetom rokovania bola ponuka vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. Stretnutia sa zúčastnila aj riaditeľka odboru riadenia ľudských zdrojov a podporných činností Dana Cintulová.

1.-2. december 2020. Vedenie zväzu sa zúčastnilo on-line rokovania volebnej konferencie Európskeho odborárskeho výboru pre vzdelávanie (ETUCE).

2. december 2020. Predseda zväzu P. Ondek, podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková a podpredseda zväzu I. Šóš rokovali so štátnou tajomníčkou ministerstva školstva M. Filipovou a riaditeľkou odboru inkluzívneho vzdelávania Svetlanou Síthovou. Témou stretnutia bol Nultý akčný plán Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 2021.

2. december 2020. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil 3. kola vyjednávania o KZVS na rok 2021.

3.-4. december 2020. Predsedníčka združenia ZŠ viedla rokovanie predsedov krajských rád združenia.

7. december 2020. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania na Úrade vlády s viceprezidentkou KOZ SR M. Uhlerovou a štátnym tajomníkom ministerstva financií M. Klimekom.

8. december 2020. Predsedníčka združenia ZŠ viedla rokovanie krajskej rady Košice. 

8. december 2020. Predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu M. Habán sa zúčastnili zasadnutia Rady vysokých škôl.

14. december 2020. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania Sektorovej rady. 

14. december 2020. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil 4. kola kolektívneho vyjednávania o KZVS na rok 2021.  

14. december 2020. Vedenie zväzu sa zúčastnilo on-line rokovania rady zväzu.

16. december 2020. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková rokovali s ústredným riaditeľom kancelárie ZMOS M. Kaliňákom.

18. december 2020. Predsedníčka združenia ZŠ viedla rokovanie rady ZO Košice I.  

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7