8.-9. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 18. 3. 2022
čas: 11:38
kategórie: Zväz

8.-9. týždeň vo zväze

8. - 9. týždeň vo zväze (21. február – 6. marec)

21. február 2022, Košice. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila workshopu pre mladých členov Rady ZO OZŠ Košice I.

22. február 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania JMF.

22. február 2022, Košice. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania krajskej rady ZZŠ Košice. Následne sa zúčastnila rokovania výboru Rady ZO OZŠ Košice I.

24. február 2022, Tále. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili rokovania Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport.

24. február 2022, Liptovský Ján. Predseda združenia SŠ P. Danko sa zúčastnil na rokovaní výboru Rady ZSŠ BB, TN, ZA v Liptovskom Jáne.

24. február 2022, Liptovský Ján. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania predsedníctva zväzu v Liptovskom Jáne.

25.-26. február 2022, Dolinky-Žiar. Vedenie zväzu sa zúčastnilo 15. ročníka lyžiarskych a snowboardových pretekov O pohár predsedu zväzu.

28. február 2022, Bratislava. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania ekonomickej komisie k príprave rozpočtu zväzu.

3. marec 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil tzv. Integrity fórum – seminár k odporúčaniam Rady OECD o verejnej integrite na Slovensku.

3. marec 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek a podpredseda zväzu M. Habán sa zúčastnili rokovania na ministerstve školstva so štátnym tajomníkom Ľ. Pavlisom k novele VŠ zákona.

3. marec 2022, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil besedy v rámci zasadnutia Rady mladých KOZ SR.

1. marec 2022, Zvolen. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO a riaditeľov škôl a školských zariadení v rámci Rady ZO Zvolen.

2. marec 2022, Spišská Nová Ves. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO a riaditeľov škôl a školských zariadení v rámci Rady ZO Spišská Nová Ves.

3. marec 2022, Brno. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnila rokovania Dozornej rady KŠV Brno.

4. marec 2022, Kežmarské Žľaby. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila školenia predsedov ZO a riaditeľov škôl a školských zariadení v rámci Rady ZO Michalovce.

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7