Vysoké školy a priamoriadené organizácie

STRETNUTIE ODBORÁROV UNIVERZITY KOMENSKÉHO S REKTOROM

STRETNUTIE ODBORÁROV UNIVERZITY KOMENSKÉHO S REKTOROM

Viac
CELOŠKOLSKÁ KONFERENCIA ODBOROV TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

CELOŠKOLSKÁ KONFERENCIA ODBOROV TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

Viac
KONFERENCIA UNIVERZITNEJ ORGANIZÁCIE OZPŠAV PRI SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITE V NITRE
UNIVERZITNÁ KONFERENCIA RADY UOO OZ PŠAV ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

UNIVERZITNÁ KONFERENCIA RADY UOO OZ PŠAV ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

Viac
ČLENSKÁ SCHÔDZA ZO OZ PŠAV PRI OBCHODNEJ FAKULTE EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
SLÁVNOSTNÁ INAUGURÁCIA REKTORKY A PROREKTOROV UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
INFORMÁCIA Z ROKOVANIA RADY ZO OZPŠaV PRI TU KOŠICE

INFORMÁCIA Z ROKOVANIA RADY ZO OZPŠaV PRI TU KOŠICE

Viac
POSTOJ ODBORÁROV K ÚSPORNÝM OPATRENIAM

POSTOJ ODBORÁROV K ÚSPORNÝM OPATRENIAM

Viac
Konferencia ZO OZ PŠaV pri UVLF Košice

Konferencia ZO OZ PŠaV pri UVLF Košice

Viac
Konferencia UOO pri FCHPT STU

Konferencia UOO pri FCHPT STU

Viac
10

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7