Konferencia odborárov na Technickej univerzite v Košiciach

dátum uverejnenia: 28. 7. 2022
čas: 10:23
kategórie: , Zväz, Združenie vysokých škôl a PRO

Konferencia odborárov na Technickej univerzite v Košiciach

Dňa 14. júna sa uskutočnila Univerzitná Konferencia odborových organizácií na Technickej univerzite v Košiciach. Konferencie sa zúčastnili rektor TUKE Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing Stanislav Kmeť, DrSc., kvestor TUKE Ing. Marcel Behún, predseda VŠaPRO: doc. Ing. Miroslav Haban PhD., predseda rady ZO na TUKE prof. Blažej Pandula, 7 hostí z iných univerzít a 43 delegátov z TUKE.

Cieľom konferencie bolo informovať delegátov a hostí o činnosti odborov na TUKE počas pandemického aj nepandemického obdobia, plnenie a vyhodnotenie kolektívnej zmluvy, informácie o hospodárení rady ZO a jednotlivých ZO, návrh Stanov a Štatútu rady ZO, návrh zloženia rady ZO, vystúpenie hostí a členov rady ZO.

Diskusia sa niesla v duchu zlepšenia a zabezpečenia kvalitných podmienok na jednotlivých pracoviskách TUKE. Predseda združenia VŠaPRO v diskusii vyzval delegátov a ostatných zamestnancov, aby sa zapojili do protestného zhromaždenia, ktoré sa bude konať 15. júna na námestí SNP v Bratislave. Cieľom protestu je vyjadrenie nesúhlasu k pretrvávajúcemu dianiu v školstve. Po diskusii predseda VŠaPRO a predseda rady ZO na TUKE odovzdali ocenenia členom odborov za ich aktívnu a dlhoročnú prácu v odboroch: doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, Anna Košková, prof. Ing. Peter Demeč, CSc. a Ing. Peter Bober, PhD.

Na záver konferencie predseda rady ZO ńa TUKE poďakoval všetkým prítomným za obetavú prácu, ktorú vynakladajú k skvalitneniu úrovne uspokojovania sociálnych istôt.

Zapísala: Klaudia Šándorová

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7