Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Odborári STU v Bratislave bilancovali

dátum uverejnenia: 23. 5. 2022
čas: 09:41
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Odborári STU v Bratislave bilancovali

Po dvojročnej prestávke sa v priestoroch Strojníckej fakulty STU konala výročná konferencia Univerzitnej odborovej organizácie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Pozvaných bolo 42 delegátov z piatich základných odborových organizácii združených v UOO STU. Konferenciu moderovala predsedníčka Fakultnej odborovej organizácie na Strojníckej fakulte STU Ingrid Součková. Privítala hostí z Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku: predsedu zväzu Ing. Pavla Ondeka, podpredsedu zväzu a predsedu Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií doc. Ing. Miroslava Habána, PhD. a Evu Čahojovú z úradu zväzu. Rektora STU zastupoval prof. Ing. Ján Híveš, PhD., prorektor pre vedu a výskum a hostiteľskú fakultu Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan fakulty.

Dekan v úvode privítal účastníkov konferencie na pôde Strojníckej fakulty STU a vyjadril sa k zložitej situácii univerzity a fakulty. Stručne sa následne prihovoril aj prorektor Ján Híveš. Obaja vyjadrili podporu spolupráce medzi vedením univerzity resp. fakúlt a UOO STU.

Rokovanie konferencie pokračovalo podľa vopred schváleného programu konferencie, ktorý zahŕňal správu o činnosti UOO STU, správu o hospodárení a revíznu správu za dva roky od minulej konferencie. Keďže sa predošlá konferencia konala vo februári 2020 a v roku 2021 sa zo známych dôvodov konferencia nemohla uskutočniť, tak predsedníčka výboru UOO Anna Ujhelyiová predniesla správu o činnosti a o plnení programových cieľov organizácie za dva roky. Predniesla aj návrh programových cieľov na rok 2022. Hospodárka UOO STU Nadežda Hrašková predniesla správu o hospodárení UOO STU za roky 2020 a 2021, predsedníčka revíznej komisie Iveta Čačková správu revíznej komisie.

V programe konferencie nasledovalo vystúpenie hostí. Ako prvý vystúpil Ing. Pavel Ondek, predseda OZ PŠaV. Vo svojom vystúpení informoval o činnosti odborového zväzu, a najmä o rokovaniach o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2021 a 2022, o rokovaniach s ministrom školstva, ministrom financií, s predsedom vlády SR a ďalšími o možnosti navýšenie financií do školstva ako aj o navýšení platov zamestnancov rezortu školstva. Vyjadril sa tiež aj k financovaniu regionálneho školstva a vysokých škôl.

Na konferencii vystúpil aj doc. Ing. Miroslav Habán, ktorý hovoril o rokovaniach k Zákonu o vysokých školách. Jednou z najdôležitejších požiadaviek OZPŠaV pri novele vysokoškolského zákona bolo vyriešenie reťazenia pracovných pomerov zamestnancov VŠ. Túto požiadavku sa nepodarilo v novele VŠ zákona vyriešiť. Preto OZPŠaV pracuje na vyriešení tohto problému. Ďalej hovoril o stave členskej základne nášho združenia, informoval o možnosti využívania zariadení v Kežmarských Žľaboch, na Čingove a Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. Po prednesení príspevkov hostia ešte odpovedali na niekoľko otázok prítomných odborárov.

Delegáti konferencie následne schválili postupne všetky predložené dokumenty. Po vyčerpaní všetkých bodov programu Ingrid Součková poďakovala delegátom a hosťom za aktívnu účasť a konferenciu ukončila.

Text: Anna Ujhelyiová, Miloslav Štujber

Foto: Miloslav Štujber

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7