Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Pripomienky Združenia VŠaPRO k NIRP: Moderné a úspešné Slovensko

dátum uverejnenia: 19. 11. 2020
čas: 13:46
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Pripomienky Združenia VŠaPRO k NIRP: Moderné a úspešné Slovensko

Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácii OZPŠaV na Slovensku na základe podnetov zo 16 verejných vysokých škôl komplexne pripomienkovalo celý Národný integrovaný reformný plán: Moderné a úspešné Slovensko.

K časti 4.9. Reforma financovania a riadenia vysokých škôl máme tieto zásadné pripomienky:

Reforma financovanie je veľmi správny krok a mala by byť aj doplnená o reformu riadenia VŠ. Je to správne rozhodnutie, ale je robené nemoderným a zastaralým spôsobom. Potrebné je prejsť na rozpočtovanie na základe vízie a j rozvoja VŠ a nie na základe minulých údajov. Odporúčame celú kapitolu zmeniť. V prípade potreby vieme predložiť moderný efektívny systém financovania a riadenia VŠ, ktorý môže byť predložený ako projekt pre financovanie s EU. Dovolíme si tvrdiť, že tento návrh nielen zvýši kvalitu nášho vysokého školstva a jeho financovanie, ale posunie Slovensko veľmi vysoko aj v úspešnosti vzdelávania. Zostavený je na princípoch moderného riadenia výkonnosti organizácie a zodpovedá súčasným trendom finančného riadenia. Slovensku to umožní stať sa lídrom v tejto oblasti. Máme za to, že formulácia o role akademického senátu vo vzťahu k rektorovi vo forme konzultačnej pozície nie je správna. Zásadne nesúhlasíme s navrhovanými obmedzeniami akademickej samosprávy a sme za zachovanie súčasného stavu. Zásadne nesúhlasíme, aby sa vypustila podmienka zo zákona o VŠ: aby zamestnanci na funkčných miestach profesora a docenta museli spĺňať požiadavky na vedecko-pedagogický titul prof. a doc. Uvedený návrh degraduje výkonnostné kritéria schválené vedeckými radami univerzít, resp. fakúlt, čo môže viesť k zníženiu požadovanej kvality vysokoškolského prostredia. V návrhu na celkovú finančnú potrebu na výkonnostné zmluvy pre roky 2021 až 2024 vidíme rozpor v plánovanom objeme financií v štátnom rozpočte, hlavne s avizovaným krátením rozpočtu vysokým školám v rokoch 2021 o -18, 2 mil. eur, 2022 o -54 mil. eur, 2023 o -72 mil. eur. Výdavky na VŠ len v roku 2021 poklesnú z 893 mil. eur na 863 mil. eur. Nie je zreteľne viditeľný nárast miezd cez kapitolu osobných výdavkov zamestnancov verejných vysokých škôl. Naopak skrátením rozpočtu dôjde k ohrozeniu platov zamestnancov verejných vysokých škôl, s čím zásadne nesúhlasíme.

Bratislava, 19. október 2020

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., predseda ZVŠaPRO

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7