Rokovanie RÁD ZO OZ PŠaV TU v Košiciach. UPJŠ v Košiciach, UVLF v Košiciach a PU v Prešove

dátum uverejnenia: 11. 10. 2021
čas: 10:44
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Rokovanie RÁD  ZO OZ PŠaV  TU v Košiciach. UPJŠ v Košiciach, UVLF v Košiciach a PU v Prešove

Dňa 8. októbra 2021 sa v študentskom domove Technickej univerzity Košice uskutočnilo stretnutie Rád ZO OZ PŠaV TU v Košiciach. UPJŠ v Košiciach, UVLF v Košiciach a PU v Prešove. Za OZ PŠaV sa na konferencii zúčastnil predseda OZ PŠaV Ing. Pavol Ondek a podpredseda OZ PŠaV a predseda Združenia VŠ a PRO doc. Ing. Miroslav Haban, PhD. Za PU sa na stretnutí zúčastnil predseda RADY Prešovskej Univerzity Mgr. Ján Mikluš a traja členovia Rady ZO OZ PŠaV PU, Za UPJŠ sa na stretnutí zúčastnila predsedkyňa KOR UPJŠ v Košiciach RNDr. Helena Mičková, PhD. a dvaja členovia Rady, za UVLF sa na stretnutí zúčastnil predseda RADY UVLF v Košiciach prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. a šesť členov RADY UVLF v Košiciach, za TU sa na stretnutí zúčastnil predseda Rady ZO OZ PŠaV TUKE prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc. a traja členovia Rady.

Predseda RADY ZO OZ PŠaV TUKE prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc. Privítal prítomných a predstavil výsledky volieb, ktoré boli dosiahnuté na zjazde OZ PŠaV v auguste 2021. Predseda zväzu Ing. Pavel Ondek informoval o súčasnej politike zväzu a výsledkoch, ktoré OZ PŠaV na Slovensku dosiahol pre rok 2021, oboznámil s výsledkami, ktoré boli dosiahnuté pri kolektívnom vyjednávaní na úrovni tripartity. Predseda Združenia VŠ a PRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. hovoril o novele zákona o vysokých školách a situácií, ktorá je na vysokých školách v súvislosti s prepúšťaním.

Účastníci rokovania sa vyjadrovali ku kráteniu finančných prostriedkov pre VŠ na Slovensku, ktoré zapríčiňuje prepúšťanie kvalifikovaných odborníkov prírodovedných odborov, spoločenskovedných odborov a THP pracovníkov. Takto dochádza k znižovanie kvality výučbového procesu na vysokých školách. Vyjadrili presvedčenie, že pokiaľ sa situácia nezlepší bude potrebne vyjadriť nespokojnosť všetkými prostriedkami so zapojením nielen zamestnancov, ale aj študentov. Vymenili si skúsenosti z kolektívneho vyjednávania a dosiahnutých benefitov pre zamestnancov. Účastníci vyjadrili potrebu takéhoto rokovania aj na budúci rok.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7