Školenie odborárov na SPU v Nitre

dátum uverejnenia: 31. 5. 2021
čas: 19:44
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Školenie odborárov na SPU v Nitre

V Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 25. mája 2021 uskutočnilo školenie odborárov, ktorého organizátorom bola Univerzitná odborová organizácia OZ PŠaV pri SPU v Nitre. Školenie viedla predsedníčka univerzitnej odborovej organizácie Zuzana Hlaváčová a zúčastnilo sa ho 26 prezenčne a 52 online pripojených účastníkov. V úvode školenia predseda zväzu Pavel Ondek spolu s Miroslavom Habánom zablahoželali k dosiahnutiu najvyššieho vedecko-pedagogického titulu novým profesorom – Zuzane Hlaváčovej, Marte Habánovej a Miroslavovi Žitňákovi.

O aktuálnom odborárskom dianí informoval Pavel Ondek. Vo svojom príhovore sa zameral na rokovania tripartity, snemu KOZ SR, kolektívne vyjednávanie, financovanie vysokého školstva a možnosti rekreácií počas letného obdobia v zariadeniach OZ PŠaV na Čingove a v Kežmarských Žľaboch. O činnosti združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií počas epidémie spôsobenej novým koronavírusom referoval Miroslav Habán. Špecialista pre právne služby Martin Mikluš priblížil prítomným najzaujímavejšie legislatívne zmeny vyplývajúce z novely zákonníka práce, ktoré sú platné od 1. marca 2021. Koordinátor BOZP Vladimír Kmec referoval o činnosti zväzových inšpektorov, o výkone pracovnej zdravotnej služby za prítomnosti zástupcov zamestnancov a o lekárskych prehliadkach vo vzťahu k práci. V závere školenia boli účastníkom zodpovedané otázky, ktoré vyplynuli z diskusie.

Zapísal: Miroslav Habán, predseda ZVŠaPRO

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7