Výbor združenia VŠaPRO rokoval on-line

dátum uverejnenia: 29. 4. 2021
čas: 16:25
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Výbor združenia VŠaPRO rokoval on-line

Prostredníctvom aplikácie Zoom sa 27. apríla 2021 uskutočnilo 11. rokovanie výboru Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií, ktoré viedol jeho predseda Miroslav Habán.

Na rokovaní bol prítomný aj predseda zväzu Pavel Ondek, ktorý členov výboru informoval o aktuálnom dianí v OZ PŠaV na Slovensku, o aktivitách a rokovaniach so sociálnymi partnermi, hlavne ministrom školstva. Správu o činnosti združenia za ostatné obdobie, ako aj plán činnosti na rok 2021 prezentoval predseda združenia. Zameral sa hlavne na aktuálne pripomienkovanie novely zákona o VŠ, na Plán obnovy SR a aktivity združenia počas pandémie. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu združenia za rok 2020 a návrh rozpočtu združenia na rok 2021, ako aj vývoj stavu členskej základne prezentovala samostatná referentka združenia Eva Čahojová. Členovia výboru informovali o nepriaznivom dopade zníženia dotácie pre verejné vysoké školy a s tým súvisiace prepúšťanie hlavne neučiteľských zamestnancov na jednotlivých univerzitách a priamo riadených organizáciách. Členovia výboru schválili aj delegátov na 8. zjazd OZPŠaV na Slovensku, ktorého plánovaný termín na 28. mája 2021 sa z dôvodu aktuálnej epidemickej situácie preložil na 27. augusta 2021.

Miroslav Habán, predseda Z VŠaPRO

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7