Vyhlásenie rád pri ZO OZ PŠaV TUKE, ZO OZ PŠaV UVLF, KOR OZ PŠaV UPJŠ a ZO OZ PŠaV PU

dátum uverejnenia: 13. 10. 2021
čas: 09:56
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Vyhlásenie rád pri ZO OZ PŠaV TUKE, ZO OZ PŠaV UVLF, KOR OZ PŠaV UPJŠ a ZO OZ PŠaV PU

Odborári Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskej univerzity v Prešove so znepokojením sledujú znižovanie kvality VŠ na Slovensku v súvislosti s krátením rozpočtu vysokým školám v rokoch 2021 o -18, 2 mil. eur, a avizovaným krátením v roku 2022 o 26 mil. eur, čo je spolu za dva roky 42 mil. eur. Výdavky na VŠ len v roku 2021 poklesli z 893 mil. eur na 863 mil. eur. Zapríčinilo to prepúšťanie kvalifikovaných odborníkov prírodovedných odborov, spoločenskovedných odborov a nepedagogických zamestnancov (administratívnych, prevádzkových, zamestnancov študentských domovov a jedálni). Takto dochádza k znižovanie kvality vyučovania a vedy na vysokých školách. Nie je zreteľne viditeľný nárast miezd cez kapitolu osobných výdavkov zamestnancov verejných vysokých škôl. Naopak skrátením rozpočtu dôjde k ohrozeniu platov zamestnancov verejných vysokých škôl, s čím zásadne nesúhlasíme.

Reforma slovenského vysokého školstva je veľmi správny krok a mala by sa odraziť v novej metodike financovania a riadenia vysokých škôl. Potrebná je implementácia rozpočtovania verejných finančných zdrojov aj na základe vízie rozvoja vysokých škôl a nie len na základe minulých údajov. V prípade potreby vieme predložiť moderný efektívny systém financovania a riadenia vysokých škôl. Dovolíme si tvrdiť, že tento návrh nielen zvýši kvalitu slovenského vysokého školstva a jeho financovanie, ale posunie Slovensko veľmi vysoko aj v úspešnosti vzdelávania. Zostavený je na princípoch moderného riadenia výkonnosti organizácie a zodpovedá súčasným trendom finančného riadenia. Slovensku to umožní stať sa lídrom v tejto oblasti.

Pokiaľ sa situácia na VŠ nezlepší, svoju nespokojnosť sme odhodlaní vyjadriť všetkými prostriedkami so zapojením nielen zamestnancov, ale aj študentov.

V Košiciach 8. októbra 2021

                        

Predsedovia univerzitných rád pri OZ PŠaV na Slovensku z verejných vysokých škôl východoslovenského regiónu


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7