Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Zasadnutie Pléna združenia VŠaPRO 23.-25. 10. 2019

dátum uverejnenia: 5. 11. 2019
čas: 10:23
kategórie: Združenie vysokých škôl a PRO

Zasadnutie Pléna združenia VŠaPRO 23.-25. 10. 2019

Odborári z vysokých škôl a priamo riadených organizácií sa v dňoch 23. - 25. októbra 2019 zúčastnili rokovania pléna. V stredu zasadal Výbor združenia VŠaPRO, na ktorom členovia vyhodnotili čerpanie rozpočtu združenia za 1. polrok tohto kalendárneho roku. Zaoberali sa stavom členskej základne a novou databázou na evidenciu členov.

Na pléne vystúpil predseda zväzu Ing. Pavel Ondek, ktorý informoval delegátov a hostí o aktivitách OZ PŠaV na Slovensku, o rokovania KOZ SR, HSR SR a so štátnou správou. Delegátom pléna priblížil Požiadavky OZ PŠaV na Slovensku pre predstaviteľov politických strán a hnutí v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do NR SR.

Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl na MŠVVaŠ SR Mgr. Jozef Jurkovič hovoril o pripravovaných zmenách v zabezpečovaní vysokoškolského vzdelávania vo vzťahu k pripravovaným štandardom pre akreditáciu, o novelizácii zákona o VŠ. Podpredsedníčka Rady vysokých škôl SR PaedDr. Anna Čekanová, PhD. vo svojom vystúpení hovorila o podpore iniciatívy ministerstva školstva na udelenia oprávnenia pre používanie označenia výskumná univerzita, o návrhu RVŠ SR do priorít MŠVVaŠ SR na obdobie rokov 2020 - 2024. Účastníkom sa prihovorila aj novozvolená predsedníčka Klubu dekanov fakúlt VŠ SR doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Informáciu o činnosti združenia VŠaPRO, vyhodnotenie plnenia Cieľov a programu združenia VŠaPRO za rok 2019 a návrh Cieľov a programu združenia VŠaPRO na rok 2020 predniesol predseda združenia.

Inšpektorka BOZP Ing. Miroslava Vilčeková prezentovala aktuálne otázky bezpečnosti práce s návrhom možností kontrolnej činnosti a spolupráce s technikmi BOZP na univerzitách a PRO. Právnici zväzu JUDr. Renáta Matejová a JUDr. Michal Guman sa zamerali na pracovnoprávne vzťahy na pracovisku, zmenu výmery dovolenky pre výskumných, vývojových a umeleckých zamestnancov vykonávajúcich prácu na VŠ, SAV a iných výskumných organizáciách. Na zvýšení počtu dní dovolenky pre túto kategóriu zamestnancov sa výrazne podieľal OZ PŠaV na Slovensku. Ďalej informovali o zvýšení minimálnej mzdy na 580 eur a minimálnej hodinovej mzdy na 3,333 eura od 1. 1. 2020, schválenú novelu Zákonníka práce a stým súvisiacu možnosť príspevku na športovú činnosť dieťaťa, mzdovom zvýhodnení za prácu v sobotu, nedeľu a za sviatok a nových zákonom stanovených kompetenciách odborovej organizácie. Predsedovia univerzitných rád, výborov a výborov na PRO prezentovali najlepšie benefity, ktoré dohodli v rámci kolektívneho vyjednávania so zamestnávateľom. Vedúci úradu Mgr. Juraj Stodolovský prezentoval online novú verziu databázy členskej základne. V závere pléna delegáti prijali uznesenia, na základe ktorých bude združenie presadzovať svoje požiadavky vyplývajúce z cieľov a programu združenia VŠaPRO na rok 2020.

Miroslav Habán, predseda združenia VŠaPRO


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7