A znovu sme sa stretli

dátum uverejnenia: 13. 10. 2021
čas: 11:52
kategórie: Združenie základného školstva

A znovu sme sa stretli

Združenie Základného školstva Odborového zväzu školstva opäť v tomto roku nezabudlo na svojich bývalých funkcionárov. Všetci, ktorí prispievame na činnosť Odborového zväzu školstva a niektorí ešte pracujeme vo výboroch rád základných organizácií, sme boli pozvaní „dievčatami zo Združenia základného školstva Ingrid Gamčíkovou, Yvonne Furdíkovou a Ingrid Kováčovou nielen na šálku čaju“, ale aby sme spoločne zaspomínali na časy minulé a na chvíľu sa zastavili a oklamali ten čas, ktorý tak neúprosne uteká.

Stretnutie sa konalo 30. septembra 2021 v hoteli Saffron v Bratislave. Covidová pandémia zapríčinila, že sme sa nestretli minulý rok a tento rok nás bolo trochu menej. To však nebol dôvod, aby sme nemohli prežiť veľmi pekné chvíle v príjemnom prostredí s chutným pohostením, so svojimi „dievčatami zo ZZŠ“, predsedom Odborového zväzu školstva Pavlom Ondekom, predsedami krajských rád a samozrejme so svojimi bývalými kolegami.

Už samotné zvítanie vo vestibule hotela bolo úprimné a srdečné. Začala sa družná debata, skutočne ako medzi starými známymi a priateľmi, kým nás nepozvali do miestnosti, kde nás čakali pekne prestreté stoly.

Svojimi originálnymi slovami nás srdečne privítala pani predsedníčka Ingrid Gamčíková a vyjadrila radosť nad tým, že sme sa mohli stretnúť a tým, ktorí sa ospravedlnili zo stretnutia pre zhoršený zdravotný stav, popriala skoré uzdravenie. Po krátkom príhovore dala slovo predsedovi Odborového zväzu školstva Pavlovi Ondekovi, ktorý nás tiež privítal. Oboznámil nás so súčasným stavom Odborového zväzu školstva a s problémami, ktoré musia riešiť. Okrem toho pochválil ZZŠ za organizovanie takýchto stretnutí. Spomenul, že chce navrhnúť ostatným združeniam, aby aj oni niečo takéto uskutočňovali. Poprial nám veľa zdravia, pohody v ďalšom živote a ostal s nami ešte trochu podebatovať.

Družná debata medzi nami pokračovala a bola prerušená „dievčatami ZZŠ“, odovzdávaním krásnych a nevšedných darčekov, ktoré nám ešte dlho budú pripomínať naše stretnutie. Určite budú zaujímavé aj fotky, ktoré robila naša Inge a ktoré pridá k tomuto článku v AZ a radi si ich po čase pozrieme. Ako oni priali všetkým nám veľa zdravia, pokoja, lásky, atď., prajem aj ja všetkým, ktorí sa o toto stretnutie zaslúžili.

SRDEČNE ZA VŠETKÝCH ĎAKUJE

Františka Kališová, Rada ZO Odborového zväzu školstva Nové Mesto nad Váhom


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7