Konferencia Krajskej rady Združenia ZŠ Odborového zväzu školstva v Žilinskom kraji

dátum uverejnenia: 28. 2. 2022
čas: 14:45
kategórie: Združenie základného školstva

Konferencia Krajskej rady Združenia ZŠ Odborového zväzu školstva v Žilinskom kraji

17. februára sa uskutočnila konferencia KR Žilina. Jej priebeh bol netradičný vzhľadom na pandemickú situáciu, materiály sa schvaľovali per rollam a voľby predsedu KR prebehli cez el. databázu členov zväzu. Delegáti krajskej konferencie zvolili do funkcie predsedníčky v tajných voľbách pani Mgr. Katarínu Cigánikovú. Želám jej pri výkone funkcie veľa síl, zdravia a priateľov.

Dnešný deň je posledný, keď som predsedníčkou KR v Žilinskom kraji, a preto chcem poďakovať všetkým kolegom, vedeniu OZŠ, najmä RNDr. Ingrid Gamčíkovej, podpredsedníčke OZŠ a predsedníčke združenia  ZŠ a špecialistom, ktorí mi od roku 2014 pri výkone neľahkej funkcie pomáhali. Osobitne chcem poďakovať Mgr. Jurajovi Stodolovskému, vedúcemu úradu. Bez jeho pomoci by sa voľby nemohli uskutočniť.

Mária Barančíková


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7