Konferencia Rady ZO Michalovce

dátum uverejnenia: 14. 10. 2021
čas: 13:44
kategórie: Združenie základného školstva

Konferencia Rady ZO Michalovce

Dňa 07. 10. 2021 sa v Hoteli DRUŽBA za dodržania prísnych protipandemických opatrení uskutočnila Konferencia Rady základných organizácií OZ PŠaV na Slovensku v Michalovciach, ktorá je najvyšším orgánom Rady základných organizácií, zvoláva sa jedenkrát za päť rokov a rozhoduje o zásadných otázkach činnosti Rady a odborových organizácií.     

Konferencia vyhodnotila prácu a činnosť Rady za uplynulé obdobie, schválila základné dokumenty, ktorými sa bude Rada a základné organizácie riadiť v nasledujúcom volebnom období. Zvolila predsedu Rady, ktorou sa opätovne stala pani Viera Dojčáková, ktorá sa všetkým poďakovala za prejavenú dôveru a vyjadrila snahu čo najlepšie pracovať v prospech členov základných organizácií a zamestnancov školstva. Zvolený bol aj výbor Rady v zložení: Mgr. Mária Bandasová, Mgr. Monika Bežovská, Ľuboslava Čižmárová, PaedDr. Viera Gribová, Mgr. Ján Ivan, Miriam Marjovová, Mgr. Michal Polák, Judita Szuperáková, Mgr. Eva Štefanová, Anetta Vargová, Anna Vámošová. Konferencia ocenila najaktívnejších členov za ich prácu v prospech členov základných organizácií a zamestnancov školstva kyticou kvetov aj finančnou odmenou, ktorú si z rúk predsedníčky Rady prevzali: Mgr. Beáta Černochová, Mária Čižmárová, Eva Dančíková, Mgr. Ján Ivan, Mgr. Ján Majher a Judita Szuperáková.

Na zasadnutie boli pozvaní aj významní hostia: podpredsedníčka Odborového zväzu PŠaV na Slovensku a predsedníčka Združenia základného školstva na Slovensku RNDr. Ingrid Gamčíková a špecialistka Odborového zväzu a promovaná právnička Yvonne Furdíková. Pani Ingrid Gamčíková vyjadrila poďakovanie predsedníčke Rady za jej prácu a zablahoželala jej ku opätovnému zvoleniu. Prítomných členov Rady oboznámila s činnosťou odborového zväzu za posledné obdobie, vyzdvihla úspechy, ale aj to, čo sa nepodarilo, načrtla činnosť odborového zväzu v najbližších dňoch i v nastávajúcom období.

Rokovanie Konferencie bolo ukončené v príjemnej atmosfére slávnostným obedom.

Viera Dojčáková
predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV
Michalovce

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7