Konferencia Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku okr. Nitra

dátum uverejnenia: 16. 11. 2021
čas: 10:05
kategórie: Združenie základného školstva

Konferencia Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku okr. Nitra

Dňa 11.10.2021 sa uskutočnila Konferencia Rady ZO OZ PŠaV okr. Nitra. Členovia Rady ZO privítali medzi sebou podpredsedníčku Zväzu a predsedníčku Združenia ZŠ RNDr. Ingrid Gamčíkovú a špecialistku Združenia ZŠ prom.prav.Yvonne Furdíkovú. Po potrebných procedurálnych krokoch si prítomní vypočuli príhovory hostí.

Pani Gamčíková oboznámila prítomných s krokmi Zväzu a najmä Združenia ZŠ pri riešení problémov v oblasti legislatívy. Najviac zaujali chystané zmeny v legislatíve regionálneho školstva. Poďakovala prítomným zástupcom ZO za úsilie a prácu, ktorú vykonávajú v prospech členov. Vysvetlila viacero okruhov otázok, ktoré prišli od prítomných. Prítomní delegáti vzali na vedomie informáciu o krokoch KOZ a OZ smerovaných na úpravu miezd zamestnancov „verejnej správy“ v rámci kolektívneho vyjednávania.

Pani Furdíková poďakovala delegátom za ich prácu a vyzvala na zvýšenie úsilia pri získavaní nových členov OZ.

V ďalšom priebehu rokovania členovia Rady ZO schválili všetky potrebné dokumenty, vrátane návrhov Stanov Rady a Rokovacieho poriadku Rady.

Po týchto krokoch bola vykonaná voľba predsedu Rady a členov Výboru Rady ZO. Za predsedu Rady ZO OZŠ okr. Nitra bol zvolený Miroslav Kováč. Za podpredsedníčku Rady p.Jolika Molnárováza členov Výboru Rady: Lubica Arpášová, Henrietta Lahká, Pavol Mada, Mária Hollá, Alena Juháriová, Beata Kukučková, Dagmar Zuzulová.

Na záver rokovania prijali prítomní Uznesenie, v ktorom okrem iného požadujú valorizáciu miezd zamestnancov verejného sektora o 13% ako aj ďalšie benefity do KZVS.

V Nitre dňa 11.10.2021

PaedDr. Miroslav Ková, predseda Rady ZO okr. Nitra


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7