Konferencia Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku okr. Zlaté Moravce

dátum uverejnenia: 7. 10. 2021
čas: 10:37
kategórie:

Konferencia Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku okr. Zlaté Moravce

Dňa 4.10.2021 sa uskutočnila Konferencia Rady ZO OZ PŠaV okr. Zlaté Moravce

Členovia Rady ZO privítali medzi sebou primátora mesta Zlaté Moravce PaedDr.Dušana Husára, ako aj predsedu OZ Školstva Ing.Pavla Ondeka.

Po potrebných procedurálnych krokoch si prítomní vypočuli príhovory hostí.

Pán primátor sa vo svojom príhovore zameral na informácie o finančných problémoch zriaďovateľa. Vyzdvihol dobrú spoluprácu s odbormi a korektne vedené kolektívne vyjednávanie. Medzi iným poďakoval predstaviteľom OZ za vykonané kroky v prospech zamestnancov školstva.

Pán predseda OZ vo svojom príhovore oboznámil prítomných s krokmi OZ a výsledkami činnosti za posledné obdobie. Hovoril o ťažkostiach, ktoré vznikajú pri rokovaniach s predstaviteľmi „protistrany“, najmä ohľadne financií, miezd a novej legislatívy. Ale najmä poďakoval predstaviteľom ZO za ich prácu.

V ďalšom priebehu rokovania členovia Rady ZO schválili všetky potrebné dokumenty,vrátane návrhov Stanov Rady , ako aj Rokovací poriadok Rady.

Po týchto krokoch bola vykonaná voľba predsedu Rady a členov Výboru Rady ZO.

Za predsedu Rady ZO OZŠ okr.Zlaté Moravce bol zvolený Miroslav Kováč a za členov Výboru Rady: Klaudia Ivanovičová, Ružena Sapárová, Pavol Sečkár,

Helena Sobánska a predseda komisie mladých Kristína Sobánska.

Na záver rokovania prijali prítomní Uznesenie, v ktorom okrem iného požadujú valorizáciu miezd zamestnancov verejného sektora o 13% ako aj ďalšie benefity do KZ VS.

 

V Zlatých Moravciach 4.11.2021 

PaedDr. Miroslav Kováč, predseda Rady ZO okr.Zlaté Moravce                                                                                                           

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7