Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Kým sa rozozvučí školský zvonec

dátum uverejnenia: 4. 9. 2019
čas: 10:11
kategórie: Združenie základného školstva

Kým sa rozozvučí školský zvonec

Hoci si žiaci ešte užívali posledné dni školských prázdnin, zamestnanci škôl a školských zariadení sa už usilovne pripravovali na začiatok nového školského roka.

Jednou z činností, ktorej musia venovať svoju pozornosť je aj štúdium novej školskej legislatívy. Pri tejto činnosti im podal pomocnú ruku Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Okresná rada ZO OZ PŠaV Martin a Turčianske Teplice zorganizovala pre svojich členov a funkcionárov školenie k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch. Školenie sa uskutočnilo dňa 28.8.2019 v zasadačke Mestského úradu v Martine.

Na školenie boli prizvaní aj zástupcovia zriaďovateľov škôl a školských zariadení z okresov Martin a Turčianske Teplice, primátori miest a starostovia obcí, riaditelia základných i stredných škôl a školských zariadení, zamestnanci PaM a ekonomických oddelení a ďalší hostia.

V úvode všetkých účastníkov privítala predsedníčka Okresnej rady ZO OZ PŠaV na Slovensku Martin a Turčianske Teplice PaedDr. Jana Skalická. Potom slovo odovzdala predsedovi OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavlovi Ondekovi, ktorý oboznámil prítomných s výdobytkami kolektívneho vyjednávania, úpravou platov pedagogických a odborných zamestnancov, s novými platovými tabuľkami a ukázal vývin platov v školstve za posledné roky.

Predsedníčka ZZŠ OZ PŠaV na Slovensku RNDr. Ingrid Gamčíková vysoko odborne vysvetlila prítomným znenie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Zamerala sa na nové znenia a zmeny, ktoré tento zákon prináša. Vysvetlila kategórie PZ a OZ, postup pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov, karierové stupne, profesijný rozvoj a ďalšie oblasti, o ktorých zákon hovorí. Upozornila na aktívnu účasť OZ PŠaV pri tvorbe zákona a na zmeny v zákone, ktoré sa OZ PŠaV na Slovensku podarilo v prospech zamestnancov presadiť. Vo svojom vystúpení upozornila na vykonávacie predpisy. Účastníci ocenili aj skutočnosť, že materiály poskytla všetkým zúčastneným.

Legislatívnym otázkam a problémom , ktoré vyplynuli z diskusie sa venovala aj právnička OZ PŠaV JUDr Renáta Matejová.

Školenie prebiehalo v príjemnej atmosfére, účastníci získali nové vedomosti a materiály pre samostatné štúdium aktuálnej školskej legislatívy.

Ďakujeme lektorom, účastníkom a pracovníčkam oddelenia školstva mládeže a športu, ktoré pomohli pri organizačnom zabezpečení školenia.

Spracovala: PaedDr. Jana Skalická


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7