Okresná konferencia Rady ZO OZ PŠaV v Revúcej

dátum uverejnenia: 15. 11. 2021
čas: 10:05
kategórie: Združenie základného školstva

Okresná konferencia Rady ZO OZ PŠaV v Revúcej

Dňa 21.10.2021 sa v reštaurácii u Jána za dodržania protipandemických opatrení uskutočnila okresná konferencia Rady ZO OZ PŠaV v Revúcej. Delegáti konferencie privítali hostí: RNDr. I. Gamčíkovú predsedníčku Združenia Základného školstva, Y. Furdíkovú a PaedDr. I. Kováčovú špecialistky Združenia ZŠ.

Účastníci konferencie schválili program konferencie a pracovné predsedníctvo v zložení: PaedDr. B. Sabolová, Mgr. D. Serbáková, Mgr. G. Lašanová. Moderátorom konferencie sa stala Mgr. G. Lašanová.

Vypočuli si správu o činnosti Rady, ktorú predniesla odstupujúca predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV PaedDr. B. Sabolová. Schválili základné dokumenty ,ktorými sa bude Rada a základné organizácie riadiť v nasledujúcom päťročnom období. Členovia zvolili predsedníčku Rady ZO OZ PŠaV, ktorou sa stala Mgr. D. Serbáková, výbor Rady a predsedov sekcií.

Na konferencii ocenili dlhoročných funkcionárov odborového zväzu za ich prácu v prospech členov základných organizácií finančnou odmenou a kvietkom : p. M. Mikušovú, p. C. Bene, Mgr. K. Tótha, Bc. A. Klimešovú, Mgr. A. Ružiakovú, Mgr. A. Joachimovú, Mgr. Z. Szobonyovú, Mgr. Poliakovú, Mgr. J. Baranovú, p. H. Árvaiovú.

Predsedníčka Združenia ZŠ a podpredsedníčka OZ PŠaV na Slovensku RNDr. I. Gamčíková oboznámila delegátov konferencie s činnosťou OZ PŠaV na Slovensku s pripravovaným protestom organizovaným KOZ. Poďakovala predsedníčke Rady PaedDr .B. Sabolovej za jej dlhoročnú prácu v odborovom hnutí a Mgr. D. Serbákovej zagratulovala k jej zvoleniu za predsedníčku Rady. Prácu okresnej Rady a predsedníčky PaedDr. B. Sabolovej ocenili aj špecialistky Združenia ZŠ Y. Furdíková a PaedDr. I. Kováčová. Novozvolená predsedníčka Rady Mgr. D. Serbáková poďakovala za prejavenú dôveru. Diskusia sa rozprúdila pri chutnom obede.

PaedDr. B. Sabolová


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7