Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Rokovanie Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku okresov Martin a Turčianske Teplice

dátum uverejnenia: 11. 2. 2019
čas: 14:02
kategórie: Združenie základného školstva

Rokovanie Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku okresov Martin a Turčianske Teplice

Dňa 7.2.2019 sa na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí zišla Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku okresov  Martin a Turčianske Teplice. Rokovania sa zúčastnil predseda OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavel Ondek, novozvolený primátor mesta Vrútky Mgr. Branislav Zacharides, viceprimátorka mesta Martin MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová a vedúca odboru služieb mesta Vrútky Ing. Mgr. Jana Rišianová. Zo zdravotných dôvodov sa ospravedlnil primátor mesta Turčianske Teplice Mgr. Igor Hus a pracovné povinnosti zabránili účasti primátora mesta Turany Ing. Dušana Novysedláka.

V prvej časti rokovania sa účastníci venovali hodnoteniu činnosti a hospodárenia Rady ZO v predchádzajúcom období a schváleniu plánu práce a rozpočtu na rok 2019. V diskusii sa účastníci zaoberali aktuálnymi problémami, ktoré ich trápia, ako aj výsledkami kolektívneho vyjednávania.

V druhej časti rokovania bol vyčlenený priestor pre vystúpenie predsedu OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavla Ondeka a zástupcov zriaďovateľov- viceprimátorky mesta Martin MUDr. Mgr. Tatiany Červeňovej a primátora mesta Vrútky Mgr. Branislava Zacharidesa.

Ing. Pavol Ondek vo svojom vystúpení priblížil prítomným priebeh a výsledky kolektívneho vyjednávania, poskytol im aktuálne informácie z rokovaní o pripravovanom zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch, informoval o zvyšovaní platov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, ako aj rokovaniach o úprave platov a pracovných podmienok začínajúcich učiteľov a kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2019-2020. Venoval sa aj otázkam týkajúcich sa kreditového príplatku a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a návrhom jeho zmien.

Viceprimátorka mesta Martin MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová informovala prítomných o svojej vízii fungovania a riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin, vyjadrila prioritný záujem zriaďovateľa o podporu škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, zdôraznila potrebu väčšej samostatnosti a zodpovednosti vedenia jednotlivých škôl a školských zariadení, ako aj potrebu aktívnejšieho prístupu pri získavaní finančných zdrojov a zapájania sa do rôznych výziev a projektov. Pozitívne hodnotila aktívny prístup a úspechy OZ PŠaV pri zlepšovaní mzdového ohodnotenia zamestnancov škôl a školských zariadení.

Primátor mesta Vrútky Mgr. Branislav Zacharides sa vo svojom vystúpení venoval aktuálnym problémom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky, poukázal na aktuálny demografický vývoj a jeho prognózu v budúcnosti.

V diskusii sa prítomní venovali najmä problematike vzájomných vzťahov zástupcov OZ PŠaV a zriaďovateľa, obojstrannej spolupráci, potrebe vzájomnej výmeny informácií, vzájomných konzultácií v prípade problémov. Obe strany prejavili ochotu vzájomne spolupracovať a rozvíjať obojstranne korektné a prospešné vzťahy.

V závere sa predsedníčka Rady PaedDr. Jana Skalická poďakovala pozvaným hosťom za podnetné informácie, prítomným za účasť a zaželala všetkým veľa pracovných úspechov i osobných úspechov v tomto roku.

Autorka článku: PaedDr. Jana Skalická, predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku Martin a Turčianske Teplice.

Autorka fotografií: Viera Tinajová


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7